Οι Κινέζοι της Fosun πέρασαν και από την Ελλάδα…

ΕΞΑΓΟΡΕΣ: Πέρασαν πάλι από την Ελλάδα οι Κινέζοι της Fosun. Μας γυροφέρνουν καιρό τώρα και μόλις «κάτσει» για τα καλά η υπόθεση «Cosco-ΟΛΠ» δεν αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις…

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αντιγράφουμε από το «Voice», το περιοδικό της εταιρείας: Στο τέλος του 2015 είχε ενεργητικό 214 εκατ. ευρώ, επενδύσεις 181 εκατ. ευρώ, έσοδα από επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 47 εκατ. ευρώ, συντελεστή αποθεματοποίησης στο κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων 381%, παραγωγή 79,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 11,4 εκατ. ευρώ.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – AUDATEX: Πρόβλεψη ύψους 15 εκατ. ευρώ έχει σχηματίσει η Εθνική Ασφαλιστική για την υπόθεση καταγγελίας της Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων Νομού Χανίων, η οποία έχει κατατεθεί εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Τον περασμένο Φεβρουάριο η ΕΕΓΑ ως βασικός μέτοχος της Audatex κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα την επανεξέταση της παραπάνω καταγγελίας. Η Audatex έχει τεθεί σε εκκαθάριση από τα μέσα του 2010, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Υπενθυμίζεται ότι η Audatex ήταν το πρώτο εγχείρημα των μεγάλων ασφαλιστικών στον τομέα αυτοκινήτου να ελέγξουν τα κόστη για εργασίες και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και, παρά τις καταγγελίες, η αίσθηση που υπάρχει στην αγορά ήταν ότι βοήθησε στον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

EUROLIFE: Τραπεζοασφαλιστικές συμβάσεις διάρκειας 15 ετών (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1/10/2014) έχουν υπογράψει οι εταιρείες του ομίλου Eurolife Insurance Group με την Eurobank και τη ρουμανική θυγατρική της Bancpost. Σύμφωνα με τις συμβάσεις, η Eurobank και η Bancpost θα προσφέρουν προϊόντα των ασφαλιστικών θυγατρικών της Eurolife μέσω του τραπεζικού τους δικτύου. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και όρος για διερεύνηση της πιθανότητας μεγιστοποίησης των πωλήσεων μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων, δραστηριοτήτων προώθησης και διασταυρούμενες πωλήσεις. Ο όμιλος Fairfax αποκτά ως εκ τούτου το 80% της Eurolife και μαζί μια προϋπάρχουσα συμφωνία διάθεσης των προϊόντων της μέσω του δικτύου καταστημάτων του ομίλου Eurobank σε Ελλάδα και Ρουμανία.

EUROLIFE – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Μερίσματα συνολικού ύψους 35,9 εκατ. ευρώ εισέπραξε στις 24 Δεκεμβρίου του 2015 η Eurolife Insurance Group από τις θυγατρικές της Eurolife ΑΕΑΖ (10 εκ.), ΑΕΓΑ (25 εκατ.) και ΑΕΜΑ (0,9 εκατ.). Οι διανομές μερισμάτων προήλθαν από φορολογημένα αποθεματικά και κέρδη εις νέον που σχηματίσθηκαν σε χρήσεις πριν από το 2014.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετά την ολοκλήρωση των προληπτικών αλλαγών στο Δ.Σ. θα ξεπαγώσει η διαδικασία αναζήτησης διευθύνοντος συμβούλου. Την περασμένη εβδομάδα υπέβαλε την παραίτησή του ο εκπρόσωπος του Libra Group στο Δ.Σ. της τράπεζας, κίνηση που θεωρείται αφετηρία για δύο-τρεις ακόμη αλλαγές, κυρίως σε επίπεδο ανεξάρτητων μελών. Εφόσον όλα γίνουν εντός χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος Μαϊου η τράπεζα θα έχει νέο διευθύνοντα σύμβουλο.

ALPHA BANK: Στην αποχώρηση περίπου 1.000 ατόμων θα αποσκοπεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ετοιμάζει η τράπεζα. H Alpha Bank σχημάτισε στο δ’ τρίμηνο του 2015 πρόβλεψη για κόστος προγράμματος εθελουσίας ύψους 64,3 εκατ. ευρώ. Η µείωση του αριθμού των εργαζομένων θα συντελέσει στην επίτευξη σηµαντικών ωφελειών στο λειτουργικό κόστος, επιτρέποντας την τήρηση της δέσμευσης για περιορισµό του συνολικού κόστους στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της τράπεζας ανασυγκροτήθηκε αλλά δεν αποκλείονται εκ νέου αλλαγές ώς την τακτική γενική συνέλευση. Άλλωστε η αξιολόγηση που ανέθεσε το ΤΧΣ στην Spencer Stuart δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ-COMMERCIAL VALUE: Τελικά πόσοι ήταν οι ασφαλισμένοι ζωής; Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του nextdeal.gr στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ τα συμβόλαια ζωής ήταν 200.000 και οι ασφαλισμένοι περίπου 130.000, και στην Commercial Value τα συμβόλαια ήταν 65.000 και οι ασφαλισμένοι περίπου 55.000. Δεν είναι λίγοι, αλλά καλό είναι να ξέρουμε για τι μιλάμε…

nextdeal