Κλάδος Ζωής: 60% των Ασφαλισμένων εμπιστεύονται Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Με μια αποκαλυπτική μελέτη στον κλάδο Ζωής, η Επιτροπή Ζωής Υγείας & Συντάξεων της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σφράγισε και επίσημα την κοινή άποψη που υπήρχε εδώ και χρόνια.

του Νίκου Μωράκη

Την άποψη ότι ο ανθρωπινός παράγοντας, ο παραδοσιακός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραμένει η πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των Ελλήνων παρά την επιθετική στάση των τραπεζών (bancassurance) και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας (direct) για υπηρεσίες και προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη σύνταξή του και τη νοσοκομειακή του περίθαλψη.

Μια μελέτη που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τις αποταμιευτικές/νοσοκομειακές/συνταξιοδοτικές επιλογές ενός ιδιώτη δύσκολα θα αυτοματοποιηθούν δίνοντας πάντα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ανθρώπινο παράγοντα και στη διά ζώσης επικοινωνία. Μια μελέτη που φωτογραφίζει αν θέλετε την κουλτούρα του Έλληνα πολίτη που όταν καλείτε να πάρει τόσο σημαντικές αποφάσεις… επιλέγει να εμπιστευτεί έναν επαγγελματία.

Τι αποκάλυψε η Μελέτη;

Πρώτα απ’ όλα το βασικότερο. Ο κλάδος ζωής αποτελείται από 76% ατομικά συμβόλαια και 24% ομαδικά* που υπολογίζονται σε 1.8 δισ. ευρώ για το 2015 (πτώση 29% σε σχέση με το 2007 που είχε αγγίξει τα 2.5 δισ. ευρώ). Από αυτά τα συμβόλαια προκύπτει ότι τα αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι τα πιο δημοφιλή (50%) ακολουθούμενα από τα προγράμματα Νοσοκομειακής περίθαλψης (34%). Οι Ασφαλιστές κατέχουν το 60% στις προτιμήσεις των πελατών ως προς το κανάλι διανομής που θα επιλέξουν ενώ ακολουθούν το bancassurance με 31% και οι direct Πωλήσεις με 9%.

Ατομικά Συμβόλαια (76% του κλάδου Ζωής)

Τα ατομικά συμβόλαια Ζωής χωρίζονται σε τρεις υπηρεσίες. Τη σύνταξη και αποταμίευση, τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη και τις λοιπές καλύψεις.

Σύνταξη & Αποταμίευση: Η σύνταξη και αποταμίευση κατέχει την πρώτη θέση στα ατομικά συμβόλαια με 56% εκ των οποίων κυρίαρχη θέση έχουν τα παραδοσιακά προγράμματα (57%) ενώ ένα 43% είναι συνδεδεμένο με Unit linked Προϊόντα. Το κυρίαρχο δίκτυο διανομής στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι το bancassurance με 52% της αγοράς ακολουθούμενο από το συνδεδεμένο δίκτυο συνεργατών των Ασφαλιστικών Εταιρειών (39%) και το ελεύθερο δίκτυο συνεργατών (8%).

Νοσοκομειακά Προγράμματα: Τα Νοσοκομειακά Προγράμματα περίθαλψης κατέχουν τη δεύτερη θέση στα ατομικά συμβόλαια με 35% των ατομικών συμβολαίων. Το κυρίαρχο δίκτυο διανομής στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι οι συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (74%) ακολουθούμενοι από το ελεύθερο δίκτυο (23%) και το bancassurance (3%).

Κανάλια Διανομής στα Ατομικά Συμβόλαια Ζωής

Συνδεδεμένο δίκτυο 55%

Εκ του οποίου 47% είναι Νοσοκομειακή Περίθαλψη, 40% είναι Συντάξεις/Αποταμιευτικά και 13% είναι λοιπές καλύψεις

Bancassurance 30%

Εκ του οποίου 97% είναι Συντάξεις/Αποταμιευτικά, 1% Νοσοκομειακή Περίθαλψη, 2% Λοιπές Καλύψεις

Ελεύθερο δίκτυο 14%

Εκ του οποίου 56% είναι Νοσοκομειακή Περίθαλψη, 33% είναι Συντάξεις/Αποταμιευτικά, 11% Λοιπές Καλύψεις

Direct 1%

insurancedaily