Κούρεμα οφειλών προς τα ταμεία λόγω καθυστέρησης ρύθμισης

Σε διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων με τις οποίες «φορτώθηκε» οι οφειλές μίας εταιρείας προέβηκε το (τέως) ΙΚΑ, με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Και αυτό γιατί το ΙΚΑ καθυστέρησε έντεκα ολόκληρα χρόνια να εξετάσει αίτημα του ιδιοκτήτη της εταιρείας και ρύθμιση των οφειλών. Έτσι αυξήθηκαν υπέρμετρα οι προσαυξήσεις σε βάρος της εν λόγω εταιρείας.

Ωστόσο μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΙΚΑ «κούρεψε» μέρος των προσαυξήσεων αυτών.