Κόβουν τις ομαδικές ασφαλίσεις που πληρώνει το δημόσιο από το 2016 (updated)

 

Βίκυ Γερασίμου

Αρχισυντάκτρια at Insurance World

Χωρίς ομαδική ιδιωτική ασφάλιση, θα μείνουν από 1η Ιανουαρίου 2016 οι δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων τα συμβόλαια πληρώνονταν απευθείας από το δημόσιο και επιβάρυναν τον κρατικό προυπολογισμό. Όπως αναφέρεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών “οι παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (συνταξιοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα αποζημιώσεων, αποταμιευτικά προγράμματα) ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων που προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή υπουργικές αποφάσεις και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων, καταργούνται από 1-1-2016 στο σύνολό τους”.

Η απόφαση του υπουργείου εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πως αξιολογήθηκε , δεδομένου ότι λαμβάνεται σε μία περίοδο που οι παροχές του κρατικού τομέα στην υγεία και τη σύνταξη μειώνονται συνεχώς για τους πολίτες, που μέσα από τη χρήση των συμβολαίων αυτών κάλυπταν βασικές ανάγκες.

Το σίγουρο είναι ότι στόχος του υπουργείου είναι να μειώσει τα κόστη για τους δημόσιους φορείς, ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά -και είναι επομένως άγνωστο- κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψη του αρμόδιου υπουργείου- εάν το ασφάλισμα στην εξαγορά θα το εισπράξει το δημόσιο ως συμβαλλόμενος ή οι ασφαλισμένοι καθώς και ποιο είναι το “πέναλτι”, η οικονομική απωλεια που θα έχουν οι συμβαλλόμενοι από την πρόωρη διακοπή των συμβολαίων.

Άλλα ερωτήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη αυτή είναι κατά πόσο έχει προβλεφθεί για τους ασφαλισμένους η εξασφάλιση της ασφαλισιμότητάς τους, καθώς και η δυνατότητα να συνεχίσουν οι ίδιοι τα συμβόλαια τους, αναζητώντας τις καλύψεις που μέχρι τώρα είχαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ατομικά πλέον συμβόλαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες στους περισσότερους δημοσίους φορείς τα ομαδικά συμβόλαια πληρώνονται από τους δημοσίους υπαλλήλους και περίπου το 10% των συμβολαίων αυτών φαίνεται ότι επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό.