Λήγει στις 14/07 η παράταση για τα ανασφάλιστα. Για την έγκαιρη εξόφληση των συμβολαίων ενημερώνει η Generali!

Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και την καταληκτική ημερομηνία στις 14/07 όπου θα μπορούν να ασφαλιστούν όλα τα ανασφάλιστα οχήματα χωρίς πρόστιμο, η Generali υπενθυμίζει στους συνεργάτες της για την έγκαιρη εξόφληση των συμβολαίων, προκειμένου τα οχήματα των πελατών τους να είναι ασφαλισμένα, χωρίς να δημιουργηθεί κενό ασφάλισης και κίνδυνος προστίμου (π.χ. για πληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, η ενημέρωση/εξόφληση πραγματοποιείται σε 4-5 ημέρες από την ημερομηνία καταβολής που αναγράφεται στο απόκομμα. Για το λόγο αυτό, τονίζει η εταιρία, θα πρέπει η εξόφληση του συμβολαίου να γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη του).
Προς διευκόλυνση των συνεργατών της η Generali αναφέρει όλους τους τρόπους εξόφλησης, τόσο σε “Real Time” ενημέρωση, όσο και σε εκείνους που δεν εξοφλούνται αυθημερόν, επισημαίνοντας τα παρακάτω:
– Προτείνονται οι “On Line” τρόποι πληρωμής, προκειμένου να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια η αντιστοίχιση της πληρωμής. Στους μη αυτόματους τρόπους πληρωμής, θα πρέπει οι πελάτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην αιτιολογία προς δικαιούχο, καθώς η αντιστοίχιση ενδέχεται να καθυστερήσει, επομένως και η εξόφληση, λόγω ελλιπών στοιχείων.
– Η εξόφληση όλων των συμβολαίων που γίνεται μέσω της διεύθυνσης “Fastpay.generali.gr” (πληρωμή μέσω χρεωστικής, ή πιστωτικής κάρτας) τυγχάνει ιδιαίτερης προτίμησης & αποδοχής λόγω των εξής σημαντικών πλεονεκτημάτων:
Άμεση εξόφληση του συμβολαίου και έναρξη ασφάλισης του οχήματος
Πληρωμή, έως 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας (min δόση 15€)
Πληρωμή με χρήση χρεωστικής κάρτας (χωρίς άτοκες δόσεις)
Άμεση/ αυτόματη αποστολή στο email του πελάτη (Link) το συμβόλαιο του και η απόδειξη πληρωμής του
Η απόδοση της προμήθειας ειναι άμεση και σε όλο το ποσό
Η ετήσια διάρκεια του συμβολαίου στον κλαδο αυτοκινήτου έχει έκπτωση 10%, σε σχέση με την εξάμηνη διάρκεια
Παράλληλα, η εταιρία προτείνει για την “On -Line” εξόφληση, η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιείται μέσω του Fastpay.generali.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής για πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας από την επόμενη ανανέωση. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας, επιλέγετε το πεδίο “Ενδιαφέρομαι να λάβω το έντυπο πάγιας εντολής” προκειμένου να λάβετε στο email που θα δηλώσετε το έντυπο που απαιτείται να συμπληρώσετε και το αποστέλλετε στο Τμήμα Εισπράξεων. Διευκρινίζεται επίσης, ότι η εξόφληση με πάγια εντολή στις νέες προτάσεις (προσφορές) αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή καθώς απαιτείται ήδη η ύπαρξη αριθμού συμβολαίου.
Επιλογές Εξόφλησης Συμβολαίων
“On line” τρόποι πληρωμής – άμεσης εξόφλησης:
– Αυτόματη χρέωση με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω του site http://fastpay.generali.gr
– Κατάθεση με 20ψηφιο κωδικό πληρωμής σε Alpha και Εθνική (εφόσον έχει ο πελάτης τραπεζικό λογαριασμό στις τράπεζες αυτές), επιλέγοντας πάντα στο πεδίο ημερομηνία αξίας, την «άμεση πληρωμή»
– Κατάθεση με 20ψήφιο κωδικό πληρωμής , με πληρωμή μέσω διατραπεζικών συστημάτων, επιλέγοντας πάντα στο πεδίο ημερομηνία αξίας, την «άμεση πληρωμή». Η άμεση εξόφληση δε λειτουργεί με μεταφορά από Λογαριασμό σε Λογαριασμό.
– Πληρωμή μετρητών στο ταμείο της τράπεζας με 20ψήφιο κωδικό πληρωμής, ζητώντας πάντα να γίνει «άμεση πληρωμή»
Προσοχή
Στις καταθέσεις με 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, τα στοιχεία (20ψηφίος και ποσό) θα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή για να γίνει η απαραίτητη αντιστοίχιση από την τράπεζα, διαφορετικά γίνεται αντιλογισμός της κατάθεσης.
Τρόποι πληρωμής, που δεν εξοφλούνται αυθημερόν:
– Απλή κατάθεση στο γκισέ τράπεζας με απλή αιτιολογία (χωρίς 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής & χωρίς άμεση πληρωμή) – Εξόφληση σε μια εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία μεταφοράς που αναγράφει το καταθετήριο
– Απλή πληρωμή μέσω web- Banking με απλή αιτιολογία (χωρίς 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής & χωρίς άμεση πληρωμή) – Εξόφληση σε μια εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία μεταφοράς που αναγράφει το καταθετήριο
– Απλή πληρωμή μέσω Phone-Banking με αιτιολογία (χωρίς 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής & χωρίς άμεση πληρωμή) – Εξόφληση σε μια έως πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εντολής
– Πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας – Εξόφληση σε 3 εργάσιμες από την ημερομηνία ανάθεσης
– Πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού – Εξόφληση σε 7-8 εργάσιμες από την ημερομηνία αποστολής αιτήματος (10 εργάσιμες για πρώτες αναθέσεις σε νέα συμβόλαια)
– Κατάθεση με 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής χωρίς την επιλογή «άμεση πληρωμή». Εξόφληση σε 1 εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία μεταφοράς που αναγράφει το καταθετήριο.
– ΕΛΤΑ – Εξόφληση σε 4-5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταβολής που αναγράφει το απόκομμα του ΕΛΤΑ.
Προσοχή
Οι καταθέσεις/μεταφορές που πραγματοποιούνται μέσω διατραπεζικών συστημάτων διαφορετικών τραπεζών, η εξόφληση γίνεται σε 2-3 εργάσιμες καθώς απαιτείται 1-2 εργάσιμες να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενες τράπεζες.
Για την άμεση εξόφληση και την αποφυγή ακύρωσης του συμβολαίου προτείνονται οι “On line” τρόποι πληρωμής έτσι ώστε να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια η αντιστοίχιση της πληρωμής. Στους μη αυτόματους τρόπους πληρωμής, οι πελάτες/συνεργάτες πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην αιτιολογία προς δικαιούχο, καθώς η αντιστοίχιση ενδέχεται να καθυστερήσει, επομένως και η εξόφληση, λόγω ελλιπών στοιχείων.