Λύση για τους 150.00 Ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ που βρέθηκαν εκτός πίνακα

Σε συνέχεια του άρθρου μας “Νέος πίνακας για τους δικαιούχους της Ασπίς” θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στις συζητήσεις που είχαν ΕΕΑ με επόπτη και εκκαθαριστή δεν τέθηκε η πρόταση για δημιουργία νέου πίνακα αλλά – όπως ανακοίνωσε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Ι. Χατζηθεοδοσίου – η δυνατότητα των ασφαλισμένων στις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση δικαιούχων από ασφάλιση των εταιρειών, να ασκούν εκπρόθεσμα τις ανακοπές τους κατά της κατάστασης.

Η ευδοκίμηση ή μη των ανακοπών τους εξαρτάται από την κρίση του δικαστηρίου.

Το ΕΕΑ – όπως αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο άρθρο μας – καλεί όσους ασφαλισμένους δεν βρίσκονται σήμερα στην κατάσταση να έλθουν σε επαφή με τον Σύλλογο Ζημιωθέντων Ασπίς (τηλ. 210-6928655) και να ακολουθήσουν συλλογικά όπως τους υποδειχθεί τις διαδικασίες διεκδίκησης της αποζημίωσής τους.

insurancedaily