Με αλλαγές στα χαρτοφυλάκια συνεχίζουν οι ασφαλιστικές το 2016

Με κάποιες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, επιβεβλημένες από το νέο καθεστώς φερεγγυότητας, Solvency II θα συνεχιστεί η «ζωή» των ασφαλιστικών μέσα στο 2016. Μέσα στο νέο έτος θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο κλάδο βάσει των υποδείξεων των εποπτικών αρχών μέχρι να οριστικοποιηθεί το τελικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αλλαγές που θα επιβληθούν δεν θα γίνουν αισθητές στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αγοράσει οι ασφαλισμένοι, ωστόσο το νέο καθεστώς που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, διασφαλίζει τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων και τα εισοδήματα που λαμβάνουν με την μορφή των τακτικών καταβολών (annuities), σύμφωνα με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Βρετανίας, (ABI).

Πάνω από 20 Βρετανικές Ασφαλιστικές έλαβαν έγκριση για την ορθότητα των εσωτερικών τους μοντέλων από την Βρετανική Εποπτική Αρχή, ενώ, αρκετές είναι αυτές που αναμένουν από στιγμή σε στιγμή ανάλογη έγκριση από τις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την Fitch.

Εξ’ αυτών, ορισμένες που δεν έχουν λάβει έγκριση οφείλεται στο γεγονός ότι εφαρμόζουν ποίκιλλα μεταβατικά μέτρα ως εκ τούτου οι αρχές βρίσκονται ακόμα στην διαδικασία διεξαγωγής συγκεκριμένων ελέγχων εφαρμόζοντας αυστηρότερα κριτήρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εγχώριες εποπτικές αρχές που έχουν ήδη ξεκινήσει να διεξάγουν ελέγχους στις ελληνικές ασφαλιστικές οι οποίες θα πρέπει αν προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν «κατά γράμμα» τις οδηγίες της ΔΕΙΑ.

sofokleousin