Νέα προγράμματα απασχόλησης για 104.000 ανέργους

Δώδεκα νέα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, που αφορούν 104.000 ανέργους, έχουν προγραμματιστεί έως τον επόμενο Μάρτιο, παράλληλα με δράσεις για ευκαιρίες απασχόλησης προς 150.000 ωφελουμένους, που σύμφωνα με το 3ο μνημόνιο θα ξεκινήσουν εντός του 2016. Τα 2/3 αυτών (περίπου οι 100.000) θα είναι μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, που αναμορφώνονται και θα διαρκούν πλέον οκτώ και όχι πέντε μήνες, με τις ίδιες αποδοχές για τους ωφελουμένους (495 ευρώ καθαρά).

Τα προγράμματα που ανακοίνωσε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου και αναμένεται να υλοποιηθούν στους επόμενους έξι μήνες είναι:

1. Επιδότηση 10.000 θέσεων 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50. Εναρξη: Δεκέμβριος 2015.

2. Προώθηση της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων έως 18-24 ετών, με επιδότηση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες. Εναρξη: Ιανουάριος 2016.

3. Προώθηση της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων έως 25-29 ετών, με επιδότηση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες. Εναρξη: Ιανουάριος 2016.

4. Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους έως 24 ετών, για την προώθησή τους σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση. Εναρξη: Φεβρουάριος 2016.

5. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξη σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 νέους 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και ένταξη σε νέες θέσεις στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μηνών. Εναρξη: Φεβρουάριος 2016.

6. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξη σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 νέους 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και ένταξη σε νέες θέσεις στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μηνών. Εναρξη: Φεβρουάριος 2016.

7. Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση προσόντων και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. 15.000 άνεργοι. Εναρξη: Μάρτιος 2016.

8. Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Εναρξη: Μάρτιος 2016.

9. Προώθηση της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για δημιουργία startups. Εναρξη: Μάρτιος 2016.

10. Απασχόληση για ΑμεΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Εναρξη: Μάρτιος 2016.

11. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για ηλικίες 29-64 ετών. Απευθύνεται σε 26.000 ανέργους.

12. Επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, τα νέα προγράμματα διαπνέονται από διαφορετική φιλοσοφία, καθώς σχεδιάστηκαν με στόχο τον συνδυασμό της κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες με την εγγυημένη απασχόληση. Αλλαγές έρχονται και στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού, κανένας ωφελούμενος της κοινωφελούς δεν θα εργάζεται πλέον στην καθαριότητα των δήμων, αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης για να συμμετέχουν περισσότερες ηλικιακές ομάδες, όπως άνεργοι με ενήλικα παιδιά, χωρίς παιδιά και άνω των 45. Ειδικά για τη Γ΄ φάση του τρέχοντος προγράμματος, σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου οι οριστικοί πίνακες των ωφελουμένων (19.000 θέσεις εργασίας) αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη βδομάδα. Να σημειωθεί ότι από το 1,4 δισ. που έχει προϋπολογιστεί για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για προγράμματα κατά της ανεργίας έχουν ήδη εγγραφεί 950 εκατ. ευρώ (μαζί με τα 12 νέα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα). Τα περίπου 500 εκατ. που απομένουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπροσθοβαρώς, ακόμη και εντός του 2016, κάτι για το οποίο έχουν συμφωνήσει και οι θεσμοί. Στο πλαίσιο δε, της επικαιροποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ελλάδα και πρωτίστως το υπουργείο Εργασίας διεκδικεί επιπλέον κοινοτικούς πόρους 1,2 – 2 δισ. ευρώ.

kathimerini