Νέα προϊόντα και αναπροσαρμογή τιμολογίων από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Σε αναπροσαρμογές τιμολογίων τόσο στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, όσο και στους Λοιπούς Κλάδους, προχωρά από την 1η Απριλίου 2016 η Υδρόγειος Ασφαλιστική, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε η εταιρία προς το Δίκτυο Συνεργατών της.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων ανά χρήση οχήματος και γεωγραφική περιοχή, η εταιρία αναπροσαρμόζει το ισχύον τιμολόγιο για τις χρήσεις:

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά

Μοτοποδήλατα

Μηχανήματα Έργου

Επιπλέον θα παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα, σε ασφαλιστήρια ετήσιας διάρκειας στις χρήσεις:

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ισχύει νέο τιμολόγιο για τα ακόλουθα ασφαλιστικά προϊόντα:

Ασφάλιση κατοικίας Βασικό (δίνεται και για ασφάλιση ενυπόθηκων ακινήτων)

Ασφάλιση κατοικίας Safe Home

Ασφάλιση κατοικίας Βest Home

Ασφάλιση Περιεχομένου Mega Business Εμπορικών Κινδύνων

Ασφάλιση οικοδομής & περιεχομένου Mega Business Γραφείων

Ασφάλιση Κλοπής Maxi Safe Επιχειρήσεων

Ασφάλιση μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Ασφάλιση σεισμού για οικοδομή και περιεχόμενο

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής (Ταχύπλοα – μηχανοκίνητα, Επαγγελματικά πλην περιηγητικών, μη μηχανοκίνητα)

Το νέο τιμολόγιο ισχύει από την παραπάνω ημερομηνία για νέες αιτήσεις ασφάλισης.

Γ. ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τρία νέα ασφαλιστικά προϊόντα είναι διαθέσιμα και αφορούν:

Ασφάλιση της Γενικής και Επαγγελματικής Ευθύνης των Tour Operators

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους

Ασφάλιση Εξοχικών ή/και Δευτερευουσών Κατοικιών «Home»

Όπως ενημερώνει η εταιρία, στις νέες αιτήσεις ασφάλισης, η κάλυψη των κύριων κατοικιών θα παρέχεται πλέον με το πλουσιότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα «Best Home», ενώ καταργούνται τα προγράμματα Mega Home (με απαλλαγές και χωρίς απαλλαγές) που αφορούσαν την ασφάλιση κύριων και εξοχικών κατοικιών.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τηλ. 2810 232320 και 28310 30900