Ο οικονομικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Γενικός Διευθυντής at ΕΙΑΣ

Η συμβολή της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη κάθε εξελιγμένης οικονομικά χώρας είναι αναμφισβήτητη. Η υψηλή συμμετοχή της στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς και το μεγάλο ύψος των ασφαλίστρων που αναλογούν σε κάθε πολίτη αποτελούν αδιάσειστους δείκτες οικονομικής ευρωστίας κάθε προηγμένης κοινωνίας.

-1-638

-2-638

-3-638

insuranceworld