Οργανωμένη παρέμβαση από την ΕΑΕΕ για το ασφαλιστικό

Αποφασισμένη να απαντήσει στην πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και ειδικότερα στο σχετικό νομοσχέδιο μόλις αυτό καταρτιστεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους θεσμούς για την αξιολόγηση της οικονομίας, είναι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η οποία ήδη επικαιροποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με τις μελλοντικές συντάξεις και τις αντοχές των Ταμείων.

Αξιοποιώντας όλα δεδομένα, αλλά και πρακτικές που ακολουθούνται από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η Ένωση, μόλις η κυβέρνηση δημοσιοποιήσει την τελική τη θέση της για το ασφαλιστικό, σχεδιάζει οργανωμένη παρέμβαση, προκειμένου να αποδείξει ότι η πορεία του νέου καθεστώτος δίχως τη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης θα παραμείνει αδιέξοδη.

«Παρά την κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική που συνίσταται στην ενεργό ανάμειξη των ασφαλιστικών εταιρειών στην ανάπτυξη συμπληρωματικών σχημάτων συνταξιοδότησης – αποταμίευσης, τόσο το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών όσο και το τελευταίο σχέδιο νόμου που είδε το φως της δημοσιότητας δεν απομακρύνονται από την πάγια πολιτική της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό ως μεμονωμένο πρόβλημα του πρώτου πυλώνα» τονίζεται από υψηλόβαθμούς παράγοντες της αγοράς.

Όπως σημειώνει η Ένωση στα πεπραγμένα της για το 2015, επιδίωξή της είναι να καταστεί κατανοητό ότι το ασφαλιστικό απαιτεί μια καθολική παρέμβαση που θα «ακουμπάει» και τους τρεις πυλώνες ασφάλισης, την κοινωνική, την επαγγελματική και την ιδιωτική ασφάλιση.

Η ευρωπαϊκή, αλλά και εν γένει η διεθνής εμπειρία αποδεικνύουν ότι οι διορθώσεις δεν εξαντλούνται στον πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από ένα συντονισμένο σχεδιασμό των άλλων δύο συμπληρωματικών πηγών σύνταξης με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας σημειώνει η Ένωση.

Insuranceworld