Παράταση “Εθνικής” στα ασφάλιστρα της ΚΩ

Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη στήριξης των πληγέντων από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 στο νησί της Κω, προχωρεί σε μία σειρά ενεργειών ανακούφισης των  κατοίκων του νησιού:

– Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί από την Εταιρία στην καταβολή αποζημιώσεων  που αφορούν σε ζημιές στις πληγείσες περιοχές.

– Τα ασφάλιστρα των εν ισχύ συμβολαίων, όλων των κλάδων (εκτός του κλάδου Αυτοκινήτων), που αφορούν μόνιμους κατοίκους της νήσου Κω ή κατοικίες και επιχειρήσεις με έδρα την εν λόγω περιοχή και τα οποία πρέπει να καταβληθούν από 21/07/2017 έως 30/09/2017 μπορούν να εξοφληθούν έως 30/11/2017 χωρίς καμία επιβάρυνση ή οποιαδήποτε κύρωση και ασφαλώς με απόλυτη ισχύ των συμβολαίων για το διάστημα αυτό.

   Τα ασφάλιστρα συμβολαίων του κλάδου Αυτοκινήτων τα οποία έχουν ημερομηνία έναρξης ασφάλισης  από 21/7/2017 έως 30/9/2017 θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία οφειλής τους.

– Δημιουργία της ειδικής γραμμής επικοινωνίας 210-9099600 για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων 24 ώρες το 24ωρο.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση των μέτρων στήριξης μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στην παραπάνω γραμμή επικοινωνίας που θα παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και θα υποδέχεται τα αιτήματα των πληγέντων.