“Παρέμβαση για λύσεις σε επιχειρήσεις και πολίτες”


“Διασωστικές” αλλαγές, και με τη συνδρομή του προέδρου της Δημοκρατίας, για επιχειρήσεις και πολίτες με καίριες αποφάσεις σε επίπεδο οικονομίας διεκδικεί ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου. Γι’ αυτό και ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο να παρέμβει προς την κατεύθυνση αυτή.
Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις συνέπειες της καταστροφικής κρίσης, εξέθεσε τις λύσεις που προτείνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τόνισε την ανάγκη στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως το μοναδικό μέσο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Αναφέρθηκε στην υπέρμετρη φορολόγηση που απειλεί την επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την συνέχιση πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην σημασία πάταξης της φοροδιαφυγής ώστε να σταματήσουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, στα προβλήματα ρευστότητας που αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα, στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και τόνωσης της εξωστρέφειας.
Το ΕΕΑ θεωρεί ότι πρέπει να γίνει άμεσα μείωση φορολογικών συντελεστών και επανακαθορισμός του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς από την πορεία τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα πρέπει να γίνει αποδοτικότερη η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να δείξει έμπρακτα το ελληνικό κράτος ότι είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, μέλημα της Πολιτείας πρέπει να είναι η βιωσιμότητα των υγιών επιχειρήσεων και η στήριξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών, καθώς μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για στροφή στην ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ανάγκη  σταθερού οικονομικού και πολιτικού κλίματος και κυρίως στην σημασία που έχει η συνεργασία όλων στη χάραξη και υλοποίηση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, μαζί με τους Προέδρους των άλλων δύο επιμελητηρίων της Αθήνας κ. Κ. Μίχαλο και κ. Π. Ραβάνη οι οποίοι επίσης συμμετείχαν στη συνάντηση, ζήτησε την συνδρομή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων που απασχολούν επιχειρηματική κοινότητα και πολίτες, ώστε ως Κράτος να προχωρήσουμε σε μία επόμενη μέρα με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες ευοίωνες προοπτικές.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Προκόπης Παυλόπουλος, εξήρε το ρόλο των Επιμελητηρίων, για τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της υπερφορολόγησης και της μεγάλης επιβάρυνσης των επιχειρήσεων εξαιτίας των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών και προχώρησε στην εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξει αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας που θα στηριχθεί κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.