Ποιες συσσωρευμένες εισφορές θα καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το επόμενο δίμηνο;

Στις οφειλές θα πνιγούν στην κυριολεξία οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 καθώς καλούνται να πληρώσουν αναδρομικές και τρέχουσες εισφορές.

 

Επιπλέον 140.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι και μηχανικοί θα οδηγηθούν σε ασφυξία γιατί εκτός από τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις θα πρέπει να καταβάλουν και τις αναδρομικές εισφορές υπέρ επικούρησης (7%) και εφάπαξ (4%) του 2017.

 

Από την άλλη πλευρά, η ελάφρυνση των εισφορών την οποία περιμένει ένα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών από τον συμψηφισμό με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016 δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Αν και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι, οι εισφορές υπολογίζονται ακόμα βάσει των εισοδημάτων του 2015, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες να πληρώνουν εισφορές δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα σημερινά τους εισοδήματα.

 

Ειδικότερα οι επιβαρύνσεις που θα υποστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2018 είναι οι εξής:

 

  1. Οι εισφορές του 2018 θα υπολογίζονται επί του καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2017) με έκπτωση 15%, χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές. Οι νέες εισφορές θα εμφανιστούν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, το πιθανότερο το Φεβρουάριο του 2018. Ωστόσο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι αυταπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταβάλλουν τις εισφορές κύριας ασφάλισης – υγείας για το μήνα Δεκέμβριο του 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

 

  1. Οι εισφορές που κατέβαλαν μέχρι σήμερα υπέρ σύνταξης και ασθενείας (26,95%), δικηγόροι και μηχανικοί θα επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 11% για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ και μάλιστα αναδρομικώς από 01/01/2017, καθώς η εν λόγω επιβάρυνση δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη μέχρι σήμερα στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες θα πληρώσουν εις διπλούν εισφορές. Οι αναδρομικές εισφορές για το σύνολο του 2017 , το πιθανότερο είναι να εμφανιστούν με τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Φεβρουαρίου.

 

  1. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και αγρότες θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 31/01/2018 τις εισφορές του για το έτος 2016 (αφορά όσους δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα), για τις οποίες υπήρξαν διαδοχικές παρατάσεις εντός του 2017.

 

  1. Στα μέσα Φεβρουαρίου, αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών κύριας ασφάλισης και υγείας για τον Ιανουάριο του 2018 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

 

  1. Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να αναρτηθούν και τα ειδοποιητήρια για τις τρέχουσες εισφορές για το μήνα Ιανουάριο του 2018 για όσους αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Οι μηνιαίες εισφορές τους ανέρχονται από 1/1/2018 στο 26,9% των καθαρών μηνιαίων αμοιβών τους.

 

 

Mαίρη Λαμπαδίτη

nextdeal