Ποιοι κλάδοι θέλουν τον… ασφαλιστή τους!

Το τελευταίο διάστημα, επιτροπές της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος παρουσίασαν τις ετήσιες μελέτες τους με σαφώς αναβαθμισμένα και πιο πλούσια παραγωγικά στοιχεία.

Αναφερόμαστε στις μελέτες ασφάλισης περιουσίας και μεταφερόμενα εμπορευμάτων. Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις μελέτες είναι και αυτά που αφορούν τα δίκτυα που φέρνουν την παραγωγή.

Ειδικότερα, στην ασφάλιση περιουσίας τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή του κλάδου «ήρθε» κατά 42,6% από το Bancassurance, κατά 41,5%, από τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες), κατά 10,5% από τους ασφαλιστικούς συμβούλους (ιδιόκτητο δίκτυο) και κατά 5,4% από τις απευθείας πωλήσεις.

Στην παραγωγή του κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 83,2% οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), 7,9%, οι απευθείας πωλήσεις 6,8% και η συνεργασία με τις τράπεζες (Bancassurance) συμμετέχει με 2,1% επί του συνόλου.

Στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 71,8%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), 21,3% και οι απευθείας πωλήσεις 6,9%

Στη νομική προστασία, η παραγωγή του κλάδου «ήρθε» από τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) κατά 59,0%, τους ασφαλιστικούς συμβούλους (ιδιόκτητο δίκτυο) κατά 29,3%, το Bancassurance κατά 0,9% και τις απευθείας πωλήσεις 10,8%.

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι τα παραδοσιακά κανάλια διανομής (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, μεσίτες, πράκτορες) διατηρούν σημαντικό μερίδιο (πάνω από 80%) παραγωγής σε πιο σύνθετες ασφαλίσεις. Επίσης, διατηρούν σημαντικό μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις ζωής (πάνω από το 52%) όσο και στις ασφαλίσεις κατοικίας (52%).

 

Λάμπρος Καραγεώργος

nextdeal