Πιο κοντά στους πολίτες η ιδιωτική ασφάλιση με πρωτοβουλίες του κλάδου

Του Γιάννη Βερμισσώ.
Ένα ακόμα βήμα, για να έλθει η ιδιωτική ασφάλιση πιο κοντά στους καταναλωτές, πραγματοποίησαν σήμερα η ΕΑΕΕ και ο ΣΕΣΑΕ εκκινώντας μια πρωτοβουλία ενημέρωσης που αποβλέπει στον τελικό καταναλωτή αγοραστή- ασφαλιστικού συμβολαίου.
Όπως προλογικά επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δ. Μαζαράκης και στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ κ. Ερρίκος Μοάτσος η συσπείρωση των συλλογικών φορέων που σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση  και οι κοινές προσπάθειες μπορούν να φέρουν πιο κοντά στον καταναλωτή θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο.  Με αυτό τον τρόπο τονίστηκε ότι θα ενισχυθεί και η ασφαλιστική συνείδηση και θα απλοποιηθούν ουσιαστικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει η αγορά και οι πολίτες για τον κλάδο.
Ειδικότερα, ο κ. Μαζαράκης αναφέρθηκε σε μια προσπάθεια που θα έχει συνέχεια,  την οποία και χαρακτήρισε σαν ένα «ταξίδι» που ξεκινά για την ενημέρωση των καταναλωτών  το οποίο και θα επεκτείνεται,  ενώ προσδιορίζοντας ειδικά στο θέμα της εκδήλωσης  είπε πώς «ένα χρόνο μετά το report για την SII να μπορεί να ενημερώσει και τους καταναλωτές  σχετικά με ότι αποτυπώνει».
Στην ίδια κατεύθυνση και ο Ερρίκος Μοάτσος χαρακτήρισε ως σπουδαία την πρωτοβουλία για την εκδήλωση και τόνισε ότι «όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε πολλά και είναι σημαντικό να συμμετάσχει συλλογικά η αγορά σε νέα πράγματα που αποβλέπουν στην ενημέρωση στελεχών και καταναλωτών.
Η SOLVENCY ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Υλοποιώντας την πρωτοβουλία, τα στελέχη (CRO) της «Συνεταιριστική»  κ. Σπυρίδων Μπαρκούζος  και της ΑΧΑ κ. Γιάννης Πηταράς, με απλά λόγια  επιχείρησαν να αναλύσουν ως ειδικοί στους λιγότερο ειδικούς την οδηγία Solvency II.
Το παρευρισκόμενο κοινό –επικεφαλής εταιρειών όπως ο κ. Π. Δημητρίου, Δ. Ζορμπάς, Φιλίππα Μιχάλη, Νίκος Ζάχος, καθώς και υψηλόβαθμα ή ειδικά στελέχη, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την προσπάθεια απλούστευσης των όσων σημαίνει η Οδηγία.