Ποιους επηρεάζει η αύξηση ορίων ηλικίας (από 3 μήνες έως και 1,5 έτος) το 2018;

 Γράφει:Μαίρη Λαμπαδίτη

Αυξάνονται για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2018 τα όρια ηλικίας από 3 μήνες ως και 1,5 έτος με βάση τη μεταβατική περίοδο που εκπνέει το 2022. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις η αύξηση των ορίων φθάνει τα 6 έτη.
Η μοναδική κατηγορία ασφαλισμένων που μένουν ανεπηρέαστοι και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυτοί που τη 19η Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει και τις δύο αθροιστικά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Αυτοί, όπως εξηγούν οι ειδικοί, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής της αίτησής τους οποτεδήποτε.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης με τα παλαιά όρια και μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62 ή τα 67, θα υποστούν τις αυξήσεις με βάση τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν μεταβατικά, για το 2018.
Ειδικότερα, τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο δημόσιο ή το ΙΚΑ, υπάλληλοι με 33 έτη κ.ά. Η αύξηση κυμαίνεται από 4 μήνες για τις 35ετίες, μέχρι και 1,6 έτη για τις μητέρες ανηλίκων με κατοχυρωμένο δικαίωμα το 2011 ή το 2012.

 

Έτσι μητέρα ανηλίκου που το 2017 συμπλήρωσε τα 55 και θα έβγαινε στη σύνταξη στα 59.6, το 2018 θα έχει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στα 61.
Ασφαλισμένος του δημοσίου ο οποίος συμπλήρωσε το 2012 35 χρόνια ασφάλισης και μπορούσε το 2017 να συνταξιοδοτηθεί στα 60.9 έτη, το 2018 θα συνταξιοδοτηθεί στα 61.
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που έκλεισε 35ετία έως το 2012, το 2017 θα μπορούσε να βγει στη σύνταξη στα 60 έτη και 9 μήνες ενώ το 2018 έχει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στα 61.