Πλάνο κινήσεων από την ΕΑΕΕ για την υγεία

Με συγκεκριμένη στρατηγική, σαφώς προσδιορισμένο πλάνο και σκοπό τη εξαντλητική διερεύνηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών μορφών λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης στο χώρο της Υγείας, πορεύεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προσβλέποντας σε διάλογο με την κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες.

Κατά τα στελέχη της Ένωσης, η Άνοιξη, φέτος, ίσως να δώσει το δικός της ξεχωριστό… αέρα στη διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία, με την προοπτική αναβάθμισης του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό σύστημα υγείας και ασφάλισης.

Τα ίδια στελέχη προσθέτουν ότι η επεξεργασία των σχετικών θέσεων του κλάδου άρχισε το 2015, με τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία σε πρώτη φάση εξέτασε τη διεθνή εμπειρία στον τομέα, συνεκτιμώντας την ελληνική ιδιαιτερότητα και πραγματικότητα.

Μάλιστα, αμέσως μετά το καλοκαίρι η εν λόγω ομάδα, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη διαφορετικών υγειονομικών και ασφαλιστικών μοντέλων, προχώρησε στο συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων χαρακτηριστικών του ισχύοντoς ελληνικού συστήματος.

Ως επόμενο βήμα προσδιόρισε την τυποποίηση των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία έτη η Ένωση επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να δημιουργήσει πεδίο συνεργειών μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών, αρχικά μάλιστα και με τις ευλογίες της τότε τρόικα.

Insuranceworld