Πλεόνασμα 290 εκατ. ευρώ προβλέπεται για το επικουρικό το 2018 

Κατά 290 εκατ. ευρώ περισσότερα προβλέπονται πως θα είναι τα έσοδα του επικουρικού κλάδου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών σε σχέση με τις δαπάνες το 2018.

 

Αντίθετα, φέτος αναμένεται έλλειμμα 103 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για πλεόνασμα 438 εκατ. ευρώ. Το πλεόνασμα του 2018 θα στηριχθεί κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από εισφορές, αλλά και την πώληση μεριδίων από το Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες για επικουρικές συντάξεις το 2018 αναμένεται να φτάσουν τα 4,020 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από εργοδοτικές και εργατικές εισφορές α το 2018 αναμένεται να φτάσουν τα 3,340 δισ. ευρώ.