Πληρωμές φόρων με κάρτες μέσω TAXISnet

Από το τέλος του 2017 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω του TAXISnet για τις επιστροφές φόρων που ενδεχομένως να δικαιούνται, ενώ από το επόμενο έτος θα μπορούν να καταβάλλουν φόρους μέσω κάρτας, αποφεύγοντας έτσι τις τραπεζικές επιβαρύνσεις, τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στην ομιλία του στο 9ο Thessaloniki Tax Forum.

http://Διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Πιτσιλή, στο 9ο Thessaloniki Tax Forum:

 

Ανακλητικές/Τροποποιητικές Δηλώσεις:

 

Υπεγράφη χθες εγκύκλιος για το χρόνο αναδρομής των ανακλητικών/τροποποιητικών δηλώσεων και του δικαιώματος επιστροφής φόρων, από την 3ετία στην 5ετία, εναρμονισμένη με τη σχετική – παγιωμένη πλέον -νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Προσαύξηση περιουσίας:

 

Αναμένεται νέα εγκύκλιος, με διευκρινίσεις σχετικά με το τι συνιστά προσαύξηση περιουσίας. Γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι επίπονοι από πλευράς αποδεικτικών στοιχείων. Με την εγκύκλιο αυτή αποσαφηνίσουμε τους ερμηνευτικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε, υπό το φως της νομολογίας και δίνουμε σαφείς κατευθύνσεις για δικαιότερους ελέγχους

 

Σχεδιάζουμε το νέο έντυπο Ε3:

 

Βρίσκεται σε τελική φάση, θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς. Βασική φιλοσοφία: Συγχώνευση των πινάκων είτε πρόκειται για απλογραφικά ή για διπλογραφικά βιβλία.

 

Έμφαση στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουμε γνώση των μέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία, να γνωρίζουμε δηλαδή τι είναι εύλογο και τι όχι, ώστε ο έλεγχος να εστιάζει σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδείξει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

 

Νέα απόφαση ΣτΕ:

 

Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο πριν δούμε το πλήρες κείμενο.

 

Είναι σίγουρο ότι θα μας βάλει σε ένα νέο κύκλο ανασχεδιασμού.

 

Μιλάμε για νέα αλλαγή, με ό,τι επίπτωση θα έχει αυτή στον προγραμματισμό μας.