Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ΠΟΝ

Το Πολεμικό Ναυτικό διακήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού για ένα έτος και με δυνατότητα παράτασης για δεύτερο έτος, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 11.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θα διενεργηθεί στο Διοικητήριο ΠΟΝ (Ιερά Οδός 102Α, Βοτανικός) στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 11.00 π.μ.

insuranceworld