Πώς ασφαλίζονται οι μεταφορές

Μεταφορές οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες ασφαλίζει η Interlife, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή κάλυψη, με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και την πιο γρήγορη και αντικειμενική αποζημίωσση.

Ο κλάδος μεταφορών όπως και οι άλλοι κλάδοι ασφάλισης διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

• Ύπαρξη Ασφαλιστικού Συμφέροντος (Insurable Interest)

• Αρχή Καλής Πίστης (Utmost Good Faith)

• Αποκάλυψη Ουσιωδών Γεγονότων (Disclosure of Material Facts).

Στην ελληνική αγορά χρησιμοποιούνται ευρύτατα οι τυποποιημένες καλύψεις που έχουν συνταχθεί από το Ινστιτούτο των Άγγλων Ασφαλιστών και είναι γνωστές ως Ρήτρες Φορτίου του Ινστιτούτου ή Institute Cargo Clauses.

Transit CARGO

Το πρόγραμμα Transit Gargo προσφέρει (3) τρία είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το καθένα κατάλληλα σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρίζονται ως εξής:

• Οριστικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Voyage ή Single Policy): Εκδίδεται μόνο για ένα ταξίδι και καλύπτει ένα συγκεκριμένο φορτίο.

• Προασφαλιστήριο (Floating Policy): Ουσιαστικά είναι το ίδιο με το οριστικό ασφαλιστήριο αλλά δεν αναφέρονται ασφάλιστρα γιατί δεν είναι γνωστό πότε και με πόσες φορτώσεις θα γίνει μία εισαγωγή ή μία εξαγωγή.

• Διαρκές Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Open Policy): Χρησιμοποιείται όταν κάνουμε συχνές μεταφορές και η έκδοση οριστικού ασφαλιστηρίου για κάθε φόρτωση είναι πρακτικά αδύνατη ή έχει μεγάλο κόστος.

sofokleousin

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΣΑΣ, ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΑΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ