Πώς μπορεί μια επιχείρηση όχι μόνο να επιβιώσει στην ψηφιακή επανάσταση αλλά και να αναπτυχθεί;

Το 9% των 2.500 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου έχουν διορίσει ένα ανώτατο στέλεχος — συνήθως με τον τίτλο Chief Digital Officer (CDO) — για να επιβλέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα νέας έρευνας της Strategy&, της συμβουλευτικής εταιρείας στρατηγικής της PwC.
Παρότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, έχει τριπλασιαστεί σε σύγκριση με πέρυσι -όπου μόλις το 6% των εταιρειών που περιλήφθηκαν στην έρευνα είχαν προσλάβει στέλεχος αυτής της ειδικότητας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το 60% των ψηφιακών ηγετών που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή μελέτη έχουν προσληφθεί κατά την τελευταία διετία.
Η μελέτη Chief Digital Officer Study της Strategy& για το 2016 εξετάζει τις 2.500 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του κόσμου, βάσει κεφαλαιοποίησης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες διορίζουν ψηφιακό ηγέτη, ποιες είναι αυτές και σε ποια κλίμακα της ιεραρχίας τοποθετούνται. Για τους σκοπούς της έρευνας, ως CDO ορίζεται το στέλεχος, ανεξαρτήτως τίτλου, το οποίο έχει αναλάβει το έργο της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας ή της επιχειρηματικής μονάδας του.
Δεν είναι απλά μόδα —οι ψηφιακοί ηγέτες είναι παγκόσμιο γεγονός
Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των CDO σε κάθε κλάδο, μέγεθος εταιρείας και περιοχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν σημασία στην «έμφαση» που αποδίδεται στη νέα θέση.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά πρόσληψης ψηφιακών ηγετών παρατηρούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των ασφαλιστικών εταιρειών που διαθέτουν ψηφιακούς ηγέτες ανέρχεται σε 35%, ενώ στον τραπεζικό και καταναλωτικό κλάδο στο 27%.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες προσλαμβάνουν CDO με ταχύτερους ρυθμούς από τις υπόλοιπες περιοχές (38% στην Ευρώπη έναντι 23% στη Βόρεια Αμερική, 13% στη Νότια και Λατινική Αμερική και 7% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού).
Οι μεγαλύτερες εταιρείες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα στην πρόσληψη ψηφιακών ηγετών. Το ποσοστό των εταιρειών που διαθέτουν CDO, βάσει κεφαλαιοποίησης, αγγίζει το 33% για το 4ο τεταρτημόριο και μειώνεται σε 18% στο 3ο, 15% στο 2ο και 10% στο 1ο.
Δημιουργώντας ένα ενιαίο όραμα για την ψηφιακή εποχή
«Για ολοένα και περισσότερες εταιρείες, δεν είναι πλέον εφικτό οι διάφορες ψηφιακές πρωτοβουλίες να βρίσκονται σε διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες», επισημαίνει ο Pierre Peladeau, κορυφαίο ψηφιακό στέλεχος και ένας από τους συντάκτες της έρευνας από την Strategy&, Partner στην PwC Γαλλίας. «Μπορεί αυτό να λειτουργεί στα πρώτα στάδια της ψηφιοποίησης, αλλά όσο μια εταιρεία φτάνει σε πιο προχωρημένα στάδια ψηφιακής ωριμότητας, απαιτείται μια ενιαία προσέγγιση με στόχο την υλοποίηση μιας πιο ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής».
Μια ολιστική ψηφιακή στρατηγική σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε εταιρεία. Ενώ κάποιες αναζητούν στην αγορά τους ψηφιακούς τους ηγέτες, άλλες αξιοποιούν την υφιστάμενη ηγεσία τους με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για τη διαχείριση της μετάβασης. Γι’ αυτό οι CDOs έχουν διάφορα προφίλ και δεξιότητες. Παρότι το περασμένο έτος επικράτησαν οι ηγέτες από τους τομείς του μάρκετινγκ και των πωλήσεων (34% και 17% αντίστοιχα), φέτος 32% των CDOs έχουν τεχνολογικό υπόβαθρο, από 14% που ήταν πέρυσι.
«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε ψηφιακό ηγέτη είναι να βρει τον τρόπο να αναπτυχθούν νέες ψηφιακές εφαρμογές παράλληλα με τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής τα οποία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας για πολλά χρόνια», εξηγεί ο Mathias Herzog, ένας από τους συντάκτες της έρευνας από την Strategy& και Partner στην PwC ΗΠΑ. «Καθώς η πρόκληση αυτή θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυξανόμενο αριθμό στελεχών με τις αναγκαίες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για να διαχειρίζονται τα πολύπλευρα ψηφιακά συστήματα των εταιρειών», προσθέτει.
Το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επικείμενο ψηφιακό ηγέτη θα είναι να βρει την ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους περιορισμούς και τη λειτουργική ευελιξία που απαιτείται για την προώθηση των προσπαθειών ψηφιοποίησης.
«Ο ρόλος του CDO είναι εξ ορισμού μετασχηματικός», αναφέρει ο Olaf Acker, επίσης συντάκτης της έρευνας και υπεύθυνος Ψηφιακών Υπηρεσιών της PwC Strategy& Γερμανίας. «Αυτό σημαίνει ότι όποιος αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στις παλιές τεχνολογίες και τις νέες, τεχνικές εξειδικευμένες γνώσεις σε συνδυασμό με κατανόηση των εσωτερικών οργανωτικών μηχανισμών και με όραμα για το μέλλον της εταιρείας το οποίο να συνάδει με την μακροπρόθεσμη αποστολή της».