Πως καλύπτεται η «Μερική Κλοπή» μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων των εταιρειών;

Με αφορμή την πρόσφατη μερική κλοπή των 4 τροχών του οχήματος γνωστού παραολυμπιονίκη το nextdeal.gr ενημερώνει σχετικά.

Η κάλυψη της «Μερικής Κλοπής» παρέχεται μέσα από τα προαιρετικά πακέτα ασφάλισης οχημάτων όλων των εταιρειών και πάντοτε σε συνδυασμό με την ασφάλιση της Ολικής Κλοπής οχήματος. Η παροχή περιλαμβάνει την αποζημίωση του ασφαλισμένου για την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων που είναι στέρεα προσδεμένα στο σώμα του οχήματος και απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του όπως π.χ. μηχανή, ρόδες, τιμόνι, καθρέπτες, πόρτες κ.α. καθώς και τις υλικές ζημιές που προκαλούνται στο αμάξωμα κατά την διάρκεια αφαίρεσης ή απόπειρας αφαίρεσης των εξαρτημάτων αυτών.
Μέσα από την παροχή «Μερική Κλοπή» αποζημιώνονται και εξαρτήματα από το εσωτερικό του οχήματος όπως συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης κ.α. μέχρι ενός ορισμένου ποσού π.χ. 300, 400, 450, 500 ευρώ κ.α. και με ορισμένες προϋποθέσεις ανάλογα την εταιρεία, καθώς και οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα κατά την διάρκεια που είναι στην κατοχή του κλέφτη. Επιπλέον αποζημιώνονται η κλοπή των κλειδιών και ζημιές σε τυχόν υφασμάτινη πτυσσόμενη οροφή του οχήματος ή κ.α. πάντοτε με προϋποθέσεις ανάλογα την εταιρεία. Σε περίπτωση που το όχημα φέρει ιδιαίτερα αξεσουάρ αξίας ο ασφαλισμένος οφείλει να το δηλώσει είτε από την αρχική αίτηση ασφάλισης είτε όταν τοποθετηθούν στο όχημα.
Το κόστος της παροχής διαμορφώνεται συνήθως ανάλογα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος και είτε περιλαμβάνεται μέσα στο συνολικό ασφάλιστρο του προαιρετικού πακέτου ασφάλισης κλοπής είτε μεμονωμένα ανάλογα την εταιρεία. Ο ασφαλισμένος σε περίπτωση κλοπής έχει την υποχρέωση να το δηλώσει αμέσως στην Αστυνομία και να προσκομίσει στον διαμεσολαβητή του εκτός των άλλων εγγράφων ένα αντίγραφο της μήνυσης που θα υποβάλει ή σε περίπτωση ανεύρεσης του οχήματος του οποίου έχουν αφαιρεθεί τα εξαρτήματα ένα αντίγραφο του δελτίου συμβάντος της Αστυνομίας.
Δείτε αναλυτικά τον όρο «Μερική Κλοπή» μέσα από τους γενικούς όρους συμβολαίων οχημάτων μερικών  εταιρειών ενδεικτικά όπως, AIG, Υδρόγειο, κλπ:
AIG
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τις Ασφάλειες Σαριδάκης για να σας ενημερώσουν για το κόστος ενός συμβολαίου.