Πώς κινούνται οκτώ πολυεθνικές ασφαλιστικές που ελέγχουν το 57% περίπου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς;

 

Είναι οκτώ και είναι όλες υπέροχες. Αναφερόμαστε στις οκτώ μεγαλύτερες, από την άποψη παραγωγής, ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας που είναι μέλη ενός διεθνούς ασφαλιστικού ή επενδυτικού ομίλου και οι οποίες ελέγχουν πάνω από το 57% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

 

Πρόκειται για τις ασφαλιστικές εταιρείες EUROLIFE, NN HELLAS, INTERAMERICAN, METLIFE, ALLIANZ, GENERALI HELLAS, AXA και ERGO.

 

Οι οκτώ αυτές εταιρείες συμπληρώνουν με την Εθνική Ασφαλιστική και την Ευρωπαϊκή Πίστη την πρώτη δεκάδα των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας με την μεγαλύτερη παραγωγή.

 

Πώς κινούνται όμως τα τελευταία χρόνια οι παραπάνω εταιρείες και διατηρούν τα πρωτεία στην παραγωγή ασφαλίστρων;  Όλες εξακολουθούν να στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής τους δυναμικής στα παραδοσιακά δίκτυα πωλήσεων. Ακόμη και αυτές που ξεκίνησαν ως αμιγώς εταιρείες bancassurance όπως η Eurolife ανέπτυξαν στην πορεία και τα παραδοσιακά δίκτυα.  Ωστόσο Eurolife, NN Hellas, Interamerican, Allianz AXA και Ergo, αναπτύσσουν είτε δυναμικά είτε λιγότερο δυναμικά (όπως π.χ. η Allianz) και εναλλακτικά δίκτυα είτε πρόκειται για τα τραπεζικά (bancassurance) είτε για διαδικτυακά, direct κ.λ.π. Μόνο δυο ασφαλιστικές εταιρείες η Metlife και η Generali Hellas επιμένουν στην ανάπτυξη των παραδοσιακών καναλιών πωλήσεων (agency και πρακτορειακό-μεσιτικό δίκτυο).

 

Συνoλικά λοιπόν μεταξύ των πολυεθνικών ομίλων ακολουθούνται δυο διαφορετικές στρατηγικές. Η μία που προβλέπει την όσο το δυνατόν διεύρυνση των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και η άλλη που προτιμά το παραδοσιακό κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων, ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων και μεσιτών ασφαλίσεων. Το ενισχυτικό στοιχείο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το μέλλον τους, είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο διανομής φαίνεται να εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των δυο ασφαλιστικών που το υιοθετούν πλήρως (Metlife, Generali Hellas) αλλά και το γεγονός ότι και οι υπόλοιπες μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις φροντίζουν να εμφανίζουν ένα «φιλικό» πρόσωπο προς την διαμεσολάβηση παρά τις επενδύσεις που πραγματοποιούν σε «αντίπαλα» εναλλακτικά δίκτυα.

 

nextdeal