Πώς να διεκδικήσετε το δίκιο σας ακόμα, και αν είστε οικονομικά αδύναμος

Το δίκιο εύκολα χάνεται και δύσκολα βρίσκεται ορισμένες φορές. Τα συμβάντα, απρόοπτα ή μη, μπορεί να οδηγήσουν τα θύματα σε προβλήματα των οποίων η λύση απαιτεί χρήμα, χρόνο και γνώση. Αβέβαιο, ωστόσο είναι αν ο απλός πολίτης έχει την δυνατότητα από μόνος του να συνδυάσει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά ώστε να μην βγει χαμένος από την μάχη.

Οι εταιρείες ασφάλισης νομικής προστασίας με πολύ χαμηλό κόστος παρέχουν τέτοιες καλύψεις για τον ιδιώτη ατομικά και για όλη την οικογένεια Ο ασφαλισμένος μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του ως πολίτης και ως καταναλωτής και να προστατευτεί διεκδικώντας τα έννομα συμφέροντά του.

Μια εξ’ αυτών η DAS Hellas μρ επαγγελματισμό και συνέπεια συμβάλλει καθοριστικά στην οικοδόμηση υποδειγματικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παρέχοντας προγράμματα προσωπικής προστασίας στην εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη από όλους, ακόμα και στους οικονομικά αδύναμους

Ποιοί Καλύπτονται;

To πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στον ίδιο τον Ασφαλισμένο και στη μόνιμη κατοικία του.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

• Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών

• Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης

• Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο

• Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

• Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας

sofokleousin