Πώς θα αποφευχθούν 15 εκατoμμύρια θάνατοι ετησίως;

της Ελενας Ερμείδου

Νέο σχέδιο παγκόσμιας δράσης προετοιμάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) για να ενισχύσει την κίνηση και να προωθήσει την σωματική δραστηριότητα. Bρίσκεται στην κορυφή του μετώπου και περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: ποδηλασία και πεζοπορία.
Το νέο παγκόσμιο σχέδιο προσέγγισης σωματικής δραστηριότητας έχει ήδη δημοσιευτεί και βγει προς διαβούλευση, (#GAPPA). Το GAPPA ενισχύει πλήρως την ποδηλασία και πεζοπορία, θέτοντας και τις δύο αυτές δραστηριότητες την κορυφή δηλώνει ο υπεύθυνος Πολιτικής για την Υγεία στο ECF Dr Randy Rzewnicki.
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβλέπει ότι οι δύο αυτές δραστηριότητες βοηθάνε στην πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενειών. Δια μέσω των δύο αυτών δραστηριοτήτων μπορούν να αξιοποιηθούν πολλά, ο ίδιος τονίζει.
Τα πλεονεκτήματα αυτά τα έχει ήδη διακρίνει η Επίτροπος για τις μεταφορές Violetta Bulc κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Στρατηγικής για την Ποδηλασία και ήδη έχει εγκρίνει συγκεκριμένες πολιτικές για την ανάπτυξη και την χρήση του ποδηλάτου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ετησίως, προσθέτει, δε,  ο Dr Randy Rzewnicki μπορούν να αποφευχθούν 15 εκατομμύρια θάνατοι που έχουν σχέση με ανεπαρκή επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Και το ποσοστό αυτό αφορά τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η εφαρμογή του σχεδίου GAPPA μπορεί να κάνει την διαφορά, παρατηρεί ο Dr Randy Rzewnicki
Το σχέδιο είναι μια παραπομπή σε προηγούμενα έγγραφα διαδικασιών του ΟΗΕ και βασίζεται σε υπάρχουσες στρατηγικές και προτεραιότητες, για τις οποίες ο ECF διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.
Η δομή του σχεδίου
Το σχέδιο δράσης μελετά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει  τους τομείς της υγείας, του πολεοδομικού σχεδιασμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν όλα τα σχετικά στοιχεία και να διασυνδεθούν οι προτεινόμενες δράσεις. Τα οφέλη από το σχέδιο είναι ασφαλέστερες ευκαιρίες συμμετοχής στην σωματική δραστηριότητα από όλους τους ανθρώπους, όλων των ηλικιών και ικανοτήτων σε όλα τα τοπικά περιβάλλοντα.
Οι τέσσερεις στόχοι του σχεδίου είναι:
Η δημιουργία μίας δραστήριας κοινωνίας
Η δημιουργίας ενός ενεργού περιβάλλοντος
Δραστήριων ανθρώπων
Ενεργών συστημάτων
Το έγγραφο διαβούλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  discussion paper (εκδόσεως 1η Αυγούστου 2017) περιλαμβάνει το «μηδενικό σχέδιο» που παγκοσμίου σχεδίου δράσης για την σωματική δραστηριότητα  2018-2030. Το έγγραφο είναι ανοικτό προς διαβούλευση μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Τα Κράτη Μέλη,  οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και οι μη κρατικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected].
Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη παίζουν οι ασφαλιστικές μέσω άμεσων συμβουλών προς τους ασφαλισμένους τους, ή έμμεσων ενεργειών όπως είναι υποστήριξη αθλητικών δραστηριότητων μέσω παροχής κινήτρων, η συμμετοχή τους στην ανέγερση αθλητικών σταδίων, η παροχή εκπτώσεων σε όσους αθλούνται, κάτι το οποίο ήδη εφαρμόζεται στο εξωτερικό κα.