Πώς θα επηρεάσει ο δείκτης του ΙΟΒΕ τα ασφάλιστρα υγείας  

 

Μετά το Μάρτιο του 2018 θα είναι έτοιμος ο δείκτης υγείας που καταρτίζεται από το ΙΟΒΕ για την ασφαλιστική αγορά και θα λειτουργήσει “συμβουλευτικά” στις εταιρείες όσον αφορά την τιμολογιακή αναπροσαρμογή των προγραμμάτων υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις ασφαλιστικές έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων, τα νούμερα που θα καταθέσουν οι ασφαλιστικές θα φέρουν υπογραφή ορκωτού λογιστή. Αν και η δημιουργία του δείκτη χαρακτηρίζεται ως θετική από την ασφαλιστική αγορά και ανθρώπους του κλάδου υγείας, ωστόσο οι εταιρείες θα συνεχίσουν κατά βάση να ορίζουν τα ασφάλιστρα τους με βάση τους αριθμούς της δικής τους επιχείρησης.

Θα υπάρχει για πρώτη όμως φορά ένας δείκτης που θα αποτυπώνει στην ουσία πόσο πληρώνουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας οι ασφαλιστικές, το πως αυτό το κόστος μεταβάλλεται και τον όγκο/τον αριθμό τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η επιρροή του δείκτη θα είναι σημαντική καθώς θα λειτουργήσει “ενδεικτικά” στην αγορά και θα πιέσει προιόντα που είναι υποτιμολογημένα. Από την πλευρά των ασφαλισμένων ο δείκτης είναι αναμφίβολα ένα θετικό βήμα για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, μένει ωστόσο να γίνει γνωστό σε ποια συχνότητα ο δείκτης αυτός θα δημοσιοποιείται για να μπορεί ο καταναλωτής να ενημερώνεται.

Βίκυ Γερασίμου
insurancedaily