Πότε παρέχεται «Όχημα Αντικατάστασης» στους ασφαλισμένους μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων;

Αρκετοί πελάτες όταν συμβεί μια ζημιά στο όχημά τους και πριν το αφήσουν στο συνεργείο για επισκευή ρωτούν εάν θα τους δοθεί ένα όχημα αντικατάστασης για να εξυπηρετηθούν.

Η παροχή «Όχημα Αντικατάστασης/Ενοικίαση Οχήματος» δίδεται μέσα από τα πακέτα ασφάλισης οχημάτων των εταιρειών σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης στερηθεί ολικά ή μερικά την χρήση του οχήματος του έπειτα από ζημιά συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων όπως υλικών ζημιών, κλοπής, φωτιάς, φυσικών φαινομένων, ιδίων ζημιών κ.α ανάλογα την εταιρεία. Η κάλυψη παρέχει στον ασφαλισμένο ιδιοκτήτη τα έξοδα για ενοικίαση οχήματος φορολογήσιμης ισχύος π.χ 10,11,12,13,14 ίππων ή και απευθείας ένα όχημα αντικατάστασης, με ορισμένες ημέρες χρονικής αναμονής από την ημερομηνία αναγγελίας της ζημιάς π.χ. 2, 5 ημέρες κ.α ανάλογα την εταιρεία. Το όχημα αντικατάστασης παρέχεται στον ασφαλισμένο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. 7, 30, 90 ημέρες ανάλογα την αιτία της ζημιάς, τον χρόνο επισκευής ή επίλυσης του συμβάντος και τους όρους του εκάστου συμβολαίου ενώ το κόστος της παροχής περιλαμβάνεται συνήθως μέσα στο συνολικό ασφάλιστρο του πακέτου παροχών φωτιάς/κλοπής, μικτής κ.α πάντοτε ανάλογα την εταιρεία.

Οι προϋποθέσεις της παροχής είναι απλές όπως η στέρηση του οχήματος να οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο, να υποβληθεί η απαραίτητη αναγγελία ζημιάς, το αίτημα αποζημίωσης, η ενοικίαση να γίνει από συνεργαζόμενη εταιρεία ή σε συνεννόηση με την ασφαλιστική, η ηλικία του οδηγού να είναι άνω των 23 ετών, η ισχύς του διπλώματος να είναι άνω του ενός έτους, ύπαρξη πιστωτικής κάρτας κ.α ενώ εξαιρούνται της παροχής τα έξοδα του οδηγού για βενζίνη/καύσιμα, χρεώσεις επιπλέον ημερών χρήσης του ενοικιαζόμενου οχήματος κ.α ανάλογα την κάθε εταιρεία.

Επιπλέον οι περισσότερες εταιρείες έχουν συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο συνεργείων επισκευής οχημάτων. Σε περίπτωση ζημιάς σε ασφαλισμένα οχήματα και ανεξάρτητα των παροχών του εκάστου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να εξυπηρετηθεί από το ίδιο το συνεργαζόμενο συνεργείο το οποίο ανάλογα την διαθεσιμότητα παρέχει στον πελάτη όχημα αντικατάστασης για τις ημέρες παραμονής του οχήματος στο συνεργείο. Σημαντικός είναι ο ρόλος και του διαμεσολαβητή για την ενημέρωση κα εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.