Προς ολοταχώς για το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

της Βικυς Γερασίμου

 

Προς τη δημιουργία πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) πορεύεται η ΕΕ, με το σχετικό Κανονισμό να έχει ήδη εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να βρίσκεται πλέον στο στάδιο των εγκρίσεων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η γηραιά ήπειρος γηράσκει πληθυσμιακά και παρά το γεγονός ότι τα συστήματα συνταξιοδότησης παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία από χώρα σε χώρα, η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι πως θα καταστεί εφικτό να αντιμετωπιστεί η πίεση που δέχονται τα κρατικά συστήματα, καθώς μέχρι το 2060 υπολογίζεται ότι σε έναν εργαζόμενο θα αντιστοιχούν 4 συνταξιούχοι (σήμερα η αναλογία είναι 1 προς 2).

 

 

Από τον Ιούνιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει λόγο για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής αγοράς συντάξεων με τυποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών, επενδυτικούς κανόνες, ελευθερία στη φορητότητα και απαιτήσεις διαφάνειας. Οι ευκαιρέις που ανοίγονται για την ασφαλιστική βιομηχανία είναι αναμφίβολα μεγάλες, καθώς μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Ταυτόχρονα το οικονομικό χάσμα στις συντάξεις ξεπερνά ετησίως τα 2 τρις ευρώ ή το 13% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

 

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών είχε δηλώσει ότι «το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Έχει τεράστιες δυνατότητες, καθώς θα προσφέρει στους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ περισσότερες επιλογές για τον σχηματισμό ενός συνταξιοδοτικού χρηματικού αποθέματος. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας σε περισσότερους παρόχους να προσφέρουν το προϊόν αυτό εκτός των εθνικών αγορών τους. Θα λειτουργήσει σαν ένα σήμα ποιότητας και έχω την πεποίθηση ότι το PEPP θα ευνοήσει επίσης τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές.»

 

Ποια είναι τα οφέλη του PEPP που θα προσφέρεται από διάφορους παρόχους όπως σφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης, επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων:

 

Οι αποταμιευτές στο πλαίσιο προϊόντων PEPP θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής από ευρύ φάσμα παρόχων PEPP και θα επωφελούνται από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από αυστηρές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και αυστηρούς κανόνες διανομής, επίσης μέσω του διαδικτύου. Οι πάροχοι θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για την παροχή PEPP.

Τα PEPP θα παρέχουν στους αποταμιευτές υψηλό επίπεδο προστασίας ως καταναλωτές στο πλαίσιο μιας απλής προκαθορισμένης επενδυτικής επιλογής.

Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό– με ανώτατο όριο κόστους.

Τα PEPP θα μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ κρατών μελών, δηλαδή οι αποταμιευτές PEPP θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να εισφέρουν στο(α) PEPP τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή σήμερα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα παρόχων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ατομικών συντάξεων: Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη, να συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.

Οι πάροχοι PEPP θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών διαύλων διανομής.

Οι πάροχοι PEPP και οι αποταμιευτές θα διαθέτουν διάφορες επιλογές καταβολής στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από ένα διαβατήριο ΕΕ προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή διανομή.