Προσέξτε! Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση ανανέωσης λύει άμεσα τη σύμβαση συνεργασίας σε πολλές εταιρίες!

Στις νέες συμβάσεις διαμεσολαβούντων και ασφαλιστικών εταιριών υπάρχουν νέοι όροι και προσθήκες που προβληματίζουν μεν αλλά όταν υπογραφούν ισχύουν. Ένας όρος είναι ότι οι συμβάσεις λύονται άμεσα όταν ο ασφαλιστικός σύμβουλος την άδεια και πιστοποίηση την απωλέσει ή εάν δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα την ανανέωση…

Εδώ φαίνεται ο σημαντικός ρόλος των επιμελητηρίων να τηρούν σωστά τις ημερομηνίες και ο εποπτικός ρόλος της ΔΕΙΑ. Κάποιες φορές τα απλά ίσως καταλήξουν σκληρά για κάποιους ιδίως εάν είναι σε «εμπόλεμη» σχέση με τις εταιρίες τους. Υπάρχει το «καλό» πρόσωπο των εταιριών αλλά και το «σκληρό» αναλόγως σχέσεων και απαιτείται προσοχή και όχι χαλάρωση σ’ αυτά τα ζητήματα.

Nextdeal