Πρωτοβουλίες για την άμεση κάλυψη των ζημιωθέντων – ασφαλισμένων του Ομίλου «Ασπίς Πρόνοια» από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

Βάσει των διατάξεων των άρθρων του ν. 3867/2010 η ελληνική πολιτεία δημιούργησε τον μηχανισμό εγγυήσεων στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής, ο οποίος επιτελεί λειτουργία ανάλογη με τους αντίστοιχους μηχανισμούς του χρηματοπιστωτικού και χρηματοδοτικού τομέα.

 

Αν και ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών ασφαλίσεων ζωής του ομίλου Ασπίς (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE), όπως όλοι γνωρίζουμε συμπεριλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη ειδικά για τις παραπάνω εταιρείες, όπου εφόσον δεν πραγματοποιηθεί αναδοχή των χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθεί το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ο μηχανισμός των εγγυήσεων ενεργοποιείται υποχρεωτικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

 

‘Άρα η κάλυψη του εγγυητικού κεφαλαίου των απαιτήσεων των ασφαλισμένων από ασφαλίσεις ζωής των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Ασπίς Πρόνοια, μετατίθεται στον μετά το πέρας της εκκαθάρισης χρόνο, πράγμα που δεν συμβαίνει για τους ασφαλισμένους των υπό εκκαθάριση εταιρειών, των οποίων η ανάκληση της άδειας λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί από την ίδρυση του εγγυητικού κεφαλαίου και μετά.
Γνωρίζουμε όλοι ότι η διαδικασία εκκαθάρισης των υπό εκκαθάριση εταιρειών του ομίλου Ασπίς Πρόνοια διαρκεί ήδη πάνω από επτά χρόνια και οι ασφαλισμένοι-ζημιωθέντες των εταιρειών βρίσκονται ουσιαστικά σε δυσμενέστερη θέση από τους ασφαλισμένους–ζημιωθέντες των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών που υπάγονται στον πάγιο μηχανισμό για τις απαιτήσεις των οποίων η εγγυητική ευθύνη του εγγυητικού κεφαλαίου ενεργοποιείται άμεσα.

Με αυτό τον τρόπο έχει δημιουργηθεί αίσθημα άνισης μεταχείρισης ενώ ουσιαστικά πρόκειται για μία διακριτική αντιμετώπιση ζημιωθέντων δύο ταχυτήτων.
Μετά από την πρωτοβουλία του Εκκαθαριστή των εταιρειών και την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την έναρξη προσωρινών διανομών προς τους ασφαλισμένους των εταιρειών, που ήδη μέσα σε ένα χρόνο (Δεκέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017) συνολικά και για τις δύο εταιρείες πραγματοποιήθηκε πληρωμή σε πρώτη προσωρινή διανομή των απαιτήσεων 33.222 συμβολαίων, συνολικού ποσού 60.948.673,28€, που αφορούν περισσότερες από 20.000 οικογένειες, είναι πλέον επίκαιρη η ικανοποίηση του αιτήματος των ζημιωθέντων του ομίλου για την άμεση ενεργοποίηση του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, όπου θα άρει το αίσθημα της αδικίας και θα αποδώσει σε ένα βαθμό έστω ικανοποίηση του αισθήματος περί δικαίου.
Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ασφαλώς την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής!

 

Όμως θεωρούμε ότι το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, δηλαδή η ασφαλιστική αγορά, μπορεί να βασιστεί στην πρωτοβουλία του εκκαθαριστή και της Εποπτικής Αρχής και με την ανάλογη νομοθετική ρύθμιση να προχωρήσει ένα βήμα επιπλέον στην λύση του άγους της ασφαλιστικής αγοράς, προχωρώντας άμεσα έστω σε προσωρινές διανομές προς τους ασφαλισμένους ζωής του ομίλου.
Ο εκκαθαριστής και η Εποπτική Αρχή θεωρούμε ότι μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία του εγχειρήματος, πιστεύουμε ότι η βούλησή τους, η τεχνογνωσία και η συνεργασία είναι δεδομένη.
Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας ετοιμάζει πρωτοβουλία για την λύση του όλου θέματος. Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι ήδη τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μαζαράκης όσο και ο επικεφαλής της Επιτροπής Solvency II, Risk & Οικονομικών κ. Πάνος Δημητρίου βρίσκονται σε συνεργασία με τον εκκαθαριστή και την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να συμβάλλουν στην οριστική διευθέτηση του θέματος της Ασπίς και Commercial, προς όφελος των ασφαλισμένων, ώστε να κλείσει έτσι και μία «χαίνουσα πληγή» της ασφαλιστικής αγοράς.

 

nextdeal