Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το Solvency II – Αλλαγές και τροπολογίες

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγία Solvency II που διέπει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρίες και την ιδιωτική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ Τσακαλώτος και με προτάσεις των φορέων της Ιδιωτικής ασφάλισης έγιναν ορισμένες αλλαγές που αφορούν:

Αφαίρεση των δύο πρώτων παραγράφων του άρθρου 166, δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο σε περίπτωση που επιτρέπεται η αντικατάσταση της δημόσιας ασφάλισης υγείας από την ιδιωτική.

Οπως είπε ο υπουργός οι παράγραφοι αυτοί αφαιρέθηκαν γιατί θα δημιουργούσαμε υπόνοιες πως προσπαθούμε να ευνοήσουμε κατά κάποιον τρόπο την ιδιωτική ασφάλιση, πράγμα το οποίο δεν ήταν σκοπός μας.

Στα άρθρα 224 και 229, διασφαλίζουμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, σε περίπτωση αναστολής πληρωμών, αλλά και τις συμβάσεις εργασίας σε περίπτωση ορισμού ασφαλιστικού διαχειριστή.

Στα άρθρα 240 και 241 που αφορούν την προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων σε περίπτωση εκκαθάρισης. Πλέον οι εργαζόμενοι έχουν προτεραιότητα επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και όχι μόνο σε ένα μητρώο, όπως ίσχυε, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων.

Κάναμε την απαραίτητη διευκρίνιση στο άρθρο 248, παράγραφος 7, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην αποζημίωση των εργαζομένων.

Κάναμε δεκτή την τροπολογία του επικουρικού στην παράγραφο 10 του άρθρου 248, ώστε να μην υπάρχει καμία αντίφαση σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ασφαλιστική τοποθέτηση.

Με αλλαγή στο άρθρο 278 παρατείνομε την αναστολή εκτελέσεων σε βάρος του επικουρικού κεφαλαίου αυτοκινήτων, ώστε να διευκολύνουμε τον προγραμματισμό των πληρωμών του προς τους ασφαλισμένους.

Αλλάξαμε το άρθρο 228 έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα στις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου ως μέτρο εξυγίανσης αφενός για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, αφετέρου για να εναρμονιστεί η διαδικασία της ασφαλιστικής εξυγίανσης με αυτές άλλων κλάδων, για παράδειγμα των τραπεζών.

Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς καταλήξαμε στο να δοθεί παράταση στις παλιές εκκαθαρίσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου, έτσι ώστε να υπάρχει περίοδος προσαρμογής στο νέο καθεστώς.

Ποιες αλλαγές δεν έγιναν δεκτές -Επικουρικό Κεφάλαιο

Επίσης σύμφωνα με τον κ Τσακαλώτο στο άρθρο 28 δεν εξαιρέσαμε τις εθελούσιες μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου από την εφαρμογή του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο κατάχρησης της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης με εικονικές μεταβιβάσεις που αποσκοπούν ουσιαστικά στην απαλλαγή από υποχρεώσεις. Αυτό μπορείτε να έρθετε ξανά να το συζητήσουμε.

Ακόμα δεν αλλάξαμε από τα ασφάλιστρα που πηγαίνουν στο Επικουρικό Ταμείο με τροπολογία στο άρθρο 278, όπως ζητήθηκε, από ποσοστιαίο σε ένα σταθερό ποσό για κάθε όχημα -για παράδειγμα 15 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο-, διότι κάτι τέτοιο θα ακύρωνε ουσιαστικά κάθε χαρακτήρα προοδευτικότητας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ασφαλισμένους με οριζόντιο τρόπο.

Επίσης δεν κάναμε δεκτή την τροπολογία του Επικουρικού στο 242 για τους λεγόμενους «κόφτες». Εξάλλου, στο ίδιο το άρθρο γίνεται σχετική παραπομπή στο νομοθετικό διάταγμα 489/76, όπου προβλέπονται οι «κόφτες» αυτοί».

Σχετικά με το Επικουρικό, δεν θα θέλαμε να επέμβουμε ρυθμιστικά σε ζητήματα του ν.4092/2012, η συνταγματικότητα του οποίου εκκρεμεί στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τα θέματα του Επικουρικού πρέπει να λυθούν ξεχωριστά και συνολικά και όχι με τροπολογίες σε ένα νομοσχέδιο όπως το Solvency II. Έτσι, και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ακουστούν και το Επικουρικό θα γίνει βιώσιμο χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων».

asfalisinet