Σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης Ασφαλιστικού με στόχο έσοδα €380-400 εκ. ευρώ

Μελλοντικά – ετήσια – έσοδα ύψους 380-400 εκατ. ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του Ασφαλιστικού, πέραν της τριμερούς χρηματοδότησης, προσδοκά η κυβέρνηση από επιπρόσθετες πηγές που θα εισφέρουν στο σύστημα σε βάθος χρόνου ως το 2050. Πρόκειται για το σχέδιο «ανακεφαλαιοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος» το οποίο μελετά η κυβέρνηση και αναμένεται να εγκριθεί εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου «να δημιουργήσει μια στέρεη αποθεματική βάση» που θα εγγυάται τη σύνταξη στις μελλοντικές γενιές ασφαλισμένων.

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο συζητήθηκε στην πρώτη του φάση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ταμείου, το οποίο ονομάζει «Ταμείο εθνικού πλούτου και κοινωνικής ασφάλισης», στο οποίο θα εισρέουν έσοδα από διάφορες πηγές.

Ενα μεγάλο μέρος από τους νέους πόρους θα προέρχεται από τις εξής πηγές:

1. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας – Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων.

2. Μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.

3. Κρατικές προμήθειες (υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, Εθνικής Αμυνας).

4. Εσοδα του Δημοσίου από αυτοκινητοδρόμους.

5. Φορολογικά και μη φορολογικά πρόστιμα.

6. Κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Τα επιπλέον έσοδα υπολογίζονται κατά μέσο στο 0,6% του ΑΕΠ (380 εκατ. ευρώ) ετησίως και εκτιμάται ότι θα καλύπτουν γύρω στο 16% του ετήσιου ελλείμματος της κύριας και επικουρικής ασφάλισης του συστήματος, που προκύπτει μετά την τριμερή χρηματοδότηση και την κρατική επιχορήγηση.

Το νέο επενδυτικό ταμείο θα αναλάβει την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, η οποία, σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη στις 31 Μαρτίου 2015, υπολογιζόταν σε 16,3 δισ. ευρώ. Στο μεσοδιάστημα καταγράφηκαν μεγάλες απώλειες στις αξίες που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές των ταμείων, αλλά και αύξηση (κατά 18%) της αξίας των ομολόγων. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της Ενωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), της οποίας επικεφαλής είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Μητρόπουλος, οι απώλειες των αποθεματικών των Ταμείων εξαιτίας της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών φθάνουν τουλάχιστον το 1 δισ. ευρώ.

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Πέραν της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας, το Ταμείο θα συγκεντρώνει πόρους από τις αποκρατικοποιήσεις, τα έσοδα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους υδρογονάνθρακες, από τα τυχερά παιχνίδια κ.ά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής ενός φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η επιβολή ειδικού τέλους στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς και στους προμηθευτές του Δημοσίου. Εσοδα θα αναζητηθούν και από τα φορολογικά ή άλλα πρόστιμα, όπως για παράδειγμα από την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι εισηγητές των μέτρων δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, καθώς το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά πρώιμο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η κυβέρνηση και στην καταπολέμηση της αδήλωτης – «μαύρης» – εργασίας στην προσπάθειά της να αυξήσει τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Σημειώνεται ότι η «μαύρη» εργασία υπολογίζεται σήμερα σε 20%-25%.

Κατά τα λοιπά το κυβερνητικό συμβούλιο συζήτησε και την ενοποίηση των φορέων αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Αναλογιστικές μελέτες ζητεί η ΟΚΕ

Αξιόπιστες αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα Ταμεία και εξαντλητικό διάλογο – εντός του 2016 – πριν από τις αποφάσεις για το Ασφαλιστικό ζητεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με την πρώτη γνωμοδότησή της γύρω από τις γενικές αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η ΟΚΕ χαρακτηρίζει το πρώτο «κείμενο αρχών» της κυβέρνησης «πολύ συνοπτικό», γεγονός που στερεί από την Επιτροπή τη δυνατότητα εμπεριστατωμένης κρίσης. Αυτό ισχύει στα περισσότερα σημεία, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν την «εθνική» και αναλογική σύνταξη και την οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση των Ταμείων. Η ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι «τα μέτρα για την επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας δεν θα πρέπει να ανατρέπουν τις διαχρονικές βασικές αρχές του Ασφαλιστικού» που είναι η αλληλεγγύη (αναδιανεμητικός χαρακτήρας) τόσο εντός της ίδιας γενεάς όσο και μεταξύ των γενεών και η ανταποδοτικότητα.

Παπαδής Κώστας

tovima