Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Tέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου 2018.
Η ΕΑΕΕ, με εγκύκλιό της, καλεί τα μέλη της να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους έως την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να προωθηθούν εγκαίρως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, διευκρινίζει όσον αφορά το σχέδιο νόμου ότι «πρόκειται για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα) και της Οδηγίας 2016/680 /ΕΕ , η οποία δεν αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενδιαφέρουν πρωτίστως τα άρθρα 1-19 του α΄ και β΄ κεφαλαίου του σχεδίου Νόμου που εξειδικεύουν διατάξεις του Γενικού Κανονισμού».