Σε ισχύ η νέα Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Ψηφίστηκε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 από το Ευρωκοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ η νέα Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive –IDD) η οποία είχε κατατεθεί και εγκριθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2015. Τώρα οι εποπτικές αρχές από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 2 χρόνια στη διάθεσή τους προκειμένου να εφαρμόσουν την Οδηγία.

H νέα Οδηγία στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή με σκοπό να ενισχύσει την προστασία του και να του δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να συγκρίνει τις παροχές που του προσφέρονται ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής.

Είναι σειρά τώρα της Εποπτικής Αρχής στην Ελλάδα να ξεκινήσει τις συζητήσεις με εταιρείες και φορείς διαμεσολάβησης προκειμένου να εναρμονιστεί η νέα Οδηγία – όσο περισσότερο γίνεται – και με τα ελληνικά δεδομένα.

insurancedaily