Σεμινάριο ΕΙΑΣ: «Ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων & κατοικίας»

Σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών, με θέμα «Ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων & κατοικίας», θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τη Δευτέρα 12, την Τετάρτη 14 και τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 16:00-19:20. Στο πλαίσιό του θα αναλυθούν και θα συζητηθούν με πληρότητα καίρια θέματα ασφάλισης περιουσίας (επιχειρήσεων & κατοικίας) και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων, αξιολόγησης αυτών των κινδύνων και διαχείρισης των πλέον σύνθετων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 

 

Οι ασφαλίσεις πυρός (επιχειρήσεων & κατοικιών) και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Τόσο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες του μεγάλου μεγέθους.

 

 

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από μικρότερα έως και μεγαλύτερα φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από τη μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εξής:

(α) στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας, και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους

(β) στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας

(γ) στελέχη και υπαλλήλους underwriting κινδύνων γενικών ασφαλίσεων (non motor) που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη σχετική τεχνογνωσία τους

(δ) ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, unit managers, ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ασφαλίσεων περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους

(ε) Ιδιοκτήτες και στελέχη εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν

(στ) στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, καθώς και στεγαστικά δάνεια, και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων

(ζ) όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, καθώς και των κατοικιών.

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδελεχής ενημέρωση και περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων επί των σύγχρονων θεμάτων των ασφαλίσεων πυρός, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ασφάλιση σοβαρών περιουσιακών κινδύνων.

Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγία Solvency II και οι νέες οδηγίες που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση και εξειδίκευση σχετικά με τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση πυρός και διακοπής εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε οικιακούς κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου.

Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των ασφαλιστικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο Αλέξης Κώτσαλος (Εθνική Ασφαλιστική) και η Δώρα Αποστολοπούλου (Ergo, Interamerican).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 75 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.