ΣΕΒ: Έτσι θα πετύχει το ασφαλιστικό

Βιώσιμη επίλυση του ασφαλιστικού δεν θα υπάρξει χωρίς ανάκαμψη της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά σε εκείνα τα εισοδηματικά κλιμάκια που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση: τη μεσαία τάξη που αποτελεί και τον βασικό τροφοδότη του κρατικού προϋπολογισμού λόγω του εξαιρετικά προοδευτικού φορολογικού συστήματος. Αυτό απαιτεί εισφορές με λογική ανταποδοτικότητας και σε εύλογο ύψος, καθώς και χαμηλή και προβλέψιμη φορολόγηση της εργασίας.

Αυτό υποστηρίζει ο ΣΕΒ στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του για την ελληνική οικονομία, που υποστηρίζει ότι καθώς κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για τοασφαλιστικό σύστημα, συνεχίζει να απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση οποιαδήποτε αξιολόγηση της επίπτωσης που θα έχουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η σημαντική προσπάθεια αύξησης εσόδων, αποτέλεσμα της επιβολής νέων φόρων, συνοδεύει την εικόνα αργής αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας, συνεχιζόμενης μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλης μείωσης των εισαγωγών εκτός καυσίμων καθώς και του ναυτιλιακού συναλλάγματος μετά την επιβολή των capital controls. Από την άλλη, τα έσοδα του τουρισμού αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικά στην επιβολή των capital controls, ενώ παρά την αποδυνάμωση που υπήρξε μετά το καλοκαίρι, οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα συνεχίζουν να εμφανίζουν θετικό πρόσημο στο 11μηνο.

Η εμπειρία άλλων χωρών, όπως αποτυπώνεται από μελέτες και στοιχεία του ΟΟΣΑ, δείχνει ότι η διασφάλιση μιας ευπρεπούς σύνταξης στους ηλικιωμένους, χωρίς να αποθαρρύνεται η οικονομική δραστηριότητα που “πληρώνει το λογαριασμό”, δεν αποτελεί μόνο Ελληνικό πρόβλημα. Εναλλακτικές επιλογές που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες σκιαγραφούν λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην επιδίωξη αυτών, των εξ’ ορισμού, αντιφατικών στόχων. Η σύγκριση με άλλες χώρες αναδεικνύει την ότι η ακραία επιβάρυνση με ιδιαίτερα υψηλούς φόρους και εισφορές που προκρίνονται στη χώρα μας, υπονομεύει την απασχόληση και κατά προέκταση και τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος συνεχίζουν να προκύπτουν από αδικαιολόγητα υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης και χαμηλές ηλικίες συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού συνταξιούχων. Στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο η υιοθέτηση του τρίτου πυλώνα των ασφαλιστικών συστημάτων, που δημιουργεί ατομικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς, καταλήγει ο ΣΕΒ.

Emea.gr