Συζητήσεις για τον Κώδικα Αξιολόγησης πραγματογνωμόνων

Τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου κριτηρίων και προδιαγραφών που θα αφορούν στην αξιολόγηση των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), στο πλαίσιο διαλόγου που εγκαινίασε με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της αξίας της πραγματογνωμοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης αναγνωριστικής συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 13 ασφαλιστικών εταιρειών και μέλη του ΔΣ του ΣΕΜΑ, τονίσθηκε ότι η σχετική πρωτοβουλία αποβλέπει στην ανάδειξη της αξιοπιστίας των υπηρεσιών που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση στους Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και στους ιδιώτες, ενώ επισημάνθηκε ότι θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση, στην οποία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των πραγματογνωμόνων, ώστε στη διαβούλευση να εκφραστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αποτίμησης των συνεπειών ενός συμβάντος.

«Ο ΣΕΜΑ κατέθεσε ήδη τις πρώτες προτάσεις του ώστε να αρχίσει ο διάλογος και βάσει αυτού ασφαλιστές, μεσίτες και πραγματογνώμονες να καταλήξουν σε έναν κοινά αποδεκτό Κώδικα Αξιολόγησης των πραγματογνωμόνων» τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Υποστήριξης Διαδικασιών Ζημιών του ΣΕΜΑ, κ. Μαρία Τσιλιμπάρη.

insuranceworld