Συζητείται η Πανευρωπαϊκή Ασφάλιση Ιδιωτικής Σύνταξης!

Σχολιάζοντας τις θέσεις της EIOPA, (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός προϊόντος ιδιωτικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης που θα αφορά την ενιαία αγορά της ΕΕ, o Nikolas Jeanmart, Επικεφαλής των Μακροοικονομικών, Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων της Insurance Europe, δήλωσε:

“Η Insurance Europe, υποστηρίζει το σύνολο της πρότασης, για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) και τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα πραγματικό συνταξιοδοτικό προϊόν. Ωστόσο, μια σειρά από ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο, από όπου θα προκύψουν τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προϊόντος – δηλαδή, την ελάχιστη περίοδο επένδυσης και απόδοσης κεφαλαίου.

Κατά την άποψη της Insurance Europe, είναι βασικό, το προϊόν που σχεδιάζεται να διαθέτει δικλίδα, “ελάχιστης επενδυτικής περιόδου”, επιτρέποντας στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στα οφέλη των μακροπρόθεσμων επενδύσεων ώστε στο σχεδιασμό του προϊόντος, να αποφύγουμε τη φάση μη σώρευσης κεφαλαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το συνταξιοδοτικό προϊόν, μπορεί να καταλήξει να είναι περισσότερο μια βραχυπρόθεσμη επένδυση και όχι ένα μακροχρόνιο συνταξιοδοτικό προϊόν.

Ανησυχούμε, διότι βλέπουμε πως το σκεπτικό της ΕΙΟΡΑ, είναι η δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος, με το βλέμμα στραμμένο στα επενδυτικά προϊόντα. Mόνο που αυτά τα δύο δεν είναι πάντα συμβατά.

Εμείς, (η Insurance Europe), θεωρούμε ως πρωταρχική προτεραιότητα, τη διασφάλιση πως οι σωστές πληροφορίες για τα προγράμματα συνταξιοδότησης, θα φτάσουν στους μελλοντικούς συνταξιούχους, ώστε να τους βοηθήσουν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη συνταξιοδότησή τους.

Η Isnurance Europe, ανταποκρινόμενη στις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν, θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) που να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες συνταξιοδότησης των Ευρωπαίων πολιτών.”

insurancedaily