Σοκ για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Γιατί τους καταστρέφει η εφορία

Δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών όπως εμπόρων, βιοτεχνών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κτλ θα έχει η υπερφορολόγησή τους αλλά και οι εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον βγήκαν στους δρόμους στην κινητοποίηση που ονομάστηκε «επανάσταση της γραβάτας».

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος σε εξωπραγματικά επίπεδα βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης, με την επιβολή συντελεστή φορολόγησης 26% από το πρώτο ευρώ επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος, με την αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% και με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ, οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και ελευθέρια επαγγέλματα αναμένεται φέτος να εκτοξευτούν στα ύψη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ διότι θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 0,7%-8%.

Οι «πληγές» για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι:

Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών οφείλει να καταβάλει φόρο, με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

* του πραγματικού καθαρού εισοδήματός του, δηλαδή του καθαρού κέρδους, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των δαπανών της επιχείρησής του από τις εισπράξεις που έχει πραγματοποιήσει από την πώληση των προϊόντων του ή την παροχή των υπηρεσιών του

* του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ή «τεκμηρίων διαβίωσης» (για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις πισίνες, τα σκάφη αναψυχής και ορισμένα άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει) και των δαπανών που τυχόν πραγματοποίησε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για την αγορά ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.).

Ουσιαστικά, σε κάθε περίπτωση εφόσον το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο αυτού που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, ο φόρος υπολογίζεται όχι επί του πραγματικού αλλά επί του υψηλότερου τεκμαρτού ποσού εισοδήματος. Ακόμη δε και σε περίπτωση που από την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας προκύπτει ζημία αντί για καθαρό κέρδος η ατομική επιχείρηση φορολογείται βάσει τεκμηρίων για μη πραγματικό, τεκμαρτό εισόδημα. Φορολογείται δηλαδή σαν να είχε καθαρά κέρδη, καθώς η ζημία δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ! Αν το ποσό του φορολογητέου -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματος είναι μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, τότε το πέραν των 50.000 ευρώ ποσό φορολογείται με συντελεστή 33%.

Επί του φόρου εισοδήματος -που υπολογίζεται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και με 33% για το τυχόν τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 50.000 ευρώ- θα επιβάλλεται φέτος προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους, με συντελεστή αυξημένο από το 55% στο 75%. Ουσιαστικά, ο κύριος φόρος εισοδήματος που θα υπολογίζεται με συντελεστές 26%-33% θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 75%! Από το άθροισμα κύριου φόρου και προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους θα αφαιρείται η προκαταβολή φόρου που πληρώθηκε πέρυσι και η οποία υπολογίστηκε με συντελεστή 55% επί του φόρου εισοδήματος του 2015.

imerisia