Στα 15,7 δισ ευρώ οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ

Στο τέλος Μαρτίου 2016 από το συνολικό ποσό των 13.175.316.437,27 € σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., το τρέχον υπόλοιπο εχει διαμορφωθεί στα 15.782.585.025,63€

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην τριμηνιαία έκθεση για το 2016 του ΚΕΑΟ σύμφωνα με την οποία, από τις οφειλές αυτές προκύπτει οτι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 107.078 οφειλέτες (38% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας .

Το 62% των οφειλετών (174.169 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 57.284 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 100.000 € – 150.000 € (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου) μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (1.049 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών)

Από τις οφειλές ύψους 15.782.585.026 €, το 19,73% (ποσό 3.113.945.484 €) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,27% (ποσό 12.668.639.543 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα. Παράλληλα, φαίνεται ότι το 50,22% των οφειλών που διαχειρίζεται το Κ.Ε.Α.Ο. είναι σχετικά πρόσφατες οφειλές (που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2009), ενώ το 49,78% είναι παλαιότερες οφειλές.

asfalisinet