Στα 30 εκατ. ευρώ αποτιμάται η αξία του ονόματος «Εθνική Ασφαλιστική»

 

Για μια 10ετία θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα «Εθνική Ασφαλιστική» η ομώνυμη εταιρεία, μετά τη μεταβίβαση του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Exin Partner

Βάσει της συμφωνίας η Εθνική Τράπεζα θα αγοράσει από την Εθνική Ασφαλιστική το σήμα «Εθνική Ασφαλιστική» και εν συνεχεία θα το μισθώσει στην ασφαλιστική με τη μεταβίβαση του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανατεθεί σε ανεξάρτητο εκτιμητή η αποτίμηση του σήματος «Εθνική Ασφαλιστική», βάσει της οποίας θα υπολογισθεί το τίμημα που θα καταβάλει η τράπεζα στην Εθνική Ασφαλιστική. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τίμημα που μπορεί να φθάσει και στα 30 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική θα μισθώσει εν συνεχεία στην ασφαλιστική το σήμα «Εθνική Ασφαλιστική» για μια 10ετία έναντι ετήσιου μισθώματος. Μετά την παρέλευση της 10ετίας η ασφαλιστική θα πρέπει να αλλάξει επωνυμία ή να επαναδιαπραγματευθεί νέα μίσθωση του σήματος.

Η ασφαλιστική θα μπορεί να χρησιμοποιεί το brand name «Εθνική Ασφαλιστική», τόσο για τις τραπεζοασφαλιστικές, όσο και για τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες. Δεν θα μπορεί, όμως, να κάνει «κακή» χρήση του σήματος καθώς η Εθνική θέτει αυστηρούς όρους, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη της.

Το σχήμα Calamos-Exin Partners αποτίμησε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και την 15ετή (10 έτη+ 5 χρόνια επέκτασης) συμφωνία bancassurance στα 958 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν για το προς πώληση 75% τίμημα 718,5 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία δεσμεύεται να εξοφλήσει η Εθνική Ασφαλιστική, υπό την ιδιοκτησία τους, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, τις ομολογίες του οποίου κατέχει στο σύνολό τους η Εθνική Τράπεζα. Στα μελλοντικά έσοδα της τράπεζας θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι σταθερές προμήθειες, αλλά και τα success fees για την ασφαλιστική παραγωγή που θα έρχεται από τα γκισέ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που οριοθετείται σε περίπου έξι μήνες, η Εθνική θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος 156 εκατ. ευρώ καθώς έχει αποτιμημένο το 100% των μετοχών της εταιρείας στα 750 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα σταματήσει να ενοποιεί την Εθνική Ασφαλιστική ως θυγατρική και θα το πράττει με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτό θα οδηγήσει σε έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση καθώς θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά περίπου 1,15 δις ευρώ. Συνολικά, εποπτικά της κεφάλαια θα ενισχυθούν κατά 110 μονάδες βάσης από το κεφαλαιακό κέρδος και την έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση λόγω απομόχλευσης.

Τέλος, η πώληση του 75% θα μειώσει το εν Ελλάδι προσωπικό του ομίλου κατά περίπου 850 άτομα οδηγώντας στην πρόωρη επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί στο πλάνο αναδιάρθρωσης για υποχώρηση του αριθμού των εργαζομένων κάτω από τα 9,950 άτομα.