Στα 5 δις οι κυβερνοασφαλίσεις το 2018

 

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr

Τις επιπτώσεις από τις κυβερνοεπιθέσεις και την απώλεια δεδομένων προσπαθούν να περιορίσουν οι εταιρείες μέσα από προγράμματα της ιδιωτικής ασφάλισης.Σύμφωνα με έρευνα της PwC o κλάδος της ασφάλισης κατά κυβερνοεπιθέσεων ή αλλιώς κυβερνοασφάλισης (cyber insurance) αναμένεται να σημειώσει άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο σκαρφαλώνοντας στα 5 δισ. δολάρια σε ετήσια ασφάλιστρα έως το 2018 και όπως υπολογίζεται θα φτάσει τα 7,5 δισ. δολάρια έως τα τέλη της δεκαετίας (Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience).

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της PwC, το 61% των ηγετών όλων των κλάδων θεωρεί ότι οι κυβερνοεπιθέσεις απειλούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, ενώ το 2014 τα περιστατικά ασφάλειας που παρατηρήθηκαν έφτασαν κατά μέσο όρο τα 100.000 ημερησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Paul Delbridge, partner της PwC στον ασφαλιστικό κλάδο δήλωσε ότι «δεδομένου του κόστους κάλυψης, των ισχύοντων περιορισμών, των αυστηρών όρων και προϋποθέσεων και των περιορισμών που επηρεάζουν το εάν οι ασφαλισμένοι μπορούν να προβούν σε διεκδικήσεις, πολλοί ασφαλισμένοι αμφιβάλλουν ότι τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια αποδίδουν πραγματική αξία. Ταυτόχρονα θα ήταν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο υπερβολικά αυστηροί όροι και προϋποθέσεις να συνεπάγονταν ρυθμιστικές κυρώσεις ή προσφυγές στη δικαιοσύνη κατά των ασφαλιστών.

Καθώς τα Συμβούλια επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ανάγκη να προστατευθούν έναντι των πιο καταστροφικών κυβερνοεπιθέσεων, οι ασφαλιστές θα δουν τους πελάτες τους να αμφιβάλλουν για την πραγματική αξία που λαμβάνουν από τα ισχύοντα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. Εάν οι ασφαλιστές συνεχίσουν να βασίζονται σε ασφυκτικούς περιορισμούς ασφαλιστικών συμβολαίων και σε συντηρητικές τιμολογιακές στρατηγικές για να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα, κινδυνεύουν να χάσουν μια σπάνια ευκαιρία να πετύχουν υψηλά περιθώρια σε συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς. Εάν ο κλάδος χρειαστεί υπερβολικά πολύ χρόνο για να καινοτομήσει, είναι πολύ πιθανό να εισβάλει κάποιος απρόσμενος ανταγωνιστής και να καταλάβει την αγορά εφαρμόζοντας επιθετική τιμολογιακή πολιτική και προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους».

Η PwC υποστηρίζει ότι οι ασφαλιστές, οι αντασφαλιστές και οι μεσίτες μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρουν οι κίνδυνοι που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις εκθέσεις:

– Διατηρώντας την αξιοπιστία τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι ίδιοι τους κινδύνους που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο μέσω αποτελεσματικών εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας κατά των κυβερνοαπειλών

– Δημιουργώντας αξιόπιστα μοντέλα εκτίμησης της έκθεσης και των ενδεχόμενων ζημιών που θα συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των μεταβαλλόμενων απειλών και θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερες αντασφαλιστικές εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά:

o Αναγνωρίζοντας τις συγκεντρώσεις έκθεσης και συστημικών κινδύνων σε μια όλο και πιο διασυνδεδεμένη οικονομία

o Εκτιμώντας τη Μέγιστη Δυνητική Ζημιά και ακραία γεγονότα/σενάρια, και παρακολουθώντας και τροποποιώντας αυτά σε τακτική βάση καθώς εντοπίζονται νέοι τύποι επιθέσεων

o Αξιολογώντας και παρακολουθώντας τις τάσεις που σχετίζονται με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα σημαντικών ζημιών και φθορών, καθώς και τους τύπους των επιθέσεων που πραγματοποιούνται

– Με συνεργασία, ανταλλαγή και συντονισμό:

o Συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας και οργανισμούς συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την ανάπτυξη μια ολιστικής και αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων, διαλογής και τιμολόγησης

o Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ακρίβειας στην τιμολόγηση

o Ανάθεση σε έναν ειδικό σε θέματα διαχείρισης κινδύνου διαμεσολαβητή (πιθανώς μεσίτη) να φέρει κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιχειρήσεις, ασφαλιστές, αντασφαλιστές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής) με σκοπό τον συντονισμό των λύσεων διαχείρισης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών προτύπων για τις καλύψεις cyber insurance

– Συνδέοντας την κάλυψη με πλήρη και συχνή αξιολόγηση των αδυναμιών του ασφαλισμένου και συμφωνία εφαρμογής προσυμφωνημένων μέτρων πρόληψης και ανίχνευσης

o αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων με στόχο την ανάδειξη αδυναμιών και τον σχεδιασμό λύσεων

– Αντικαθιστώντας τις ετήσιες ανανεώσεις με ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και συνεχείς επικαιροποιήσεις των συμβολαίων