Στα €5,2 εκατ. οι ασφαλισμένες ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρα), τα οποία συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, στις 26 Οκτωβρίου 2017. Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δηλώθηκαν συνολικά 141 ζημιές, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €5,2 εκατ.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της, τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,8% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».

Στόχος της έρευνας, όπως επισημαίνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξαιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

 

Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 141 ζημιές, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €5,2 εκατ. Άρα, η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα €37.164. Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυπτομένου κινδύνου, αναλύονται ως εξής:

 

Ανάλυση ανά περιοχή

Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών καταγράφεται στα Χανιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η κατάτμηση των ζημιών ανά περιοχή έχει ως εξής:

Α. Χανιά

 

Β. Πλατανιάς

 

Γ. Λοιπές περιοχές