Στη Fairfax πέρασε το 80% της Eurolife έναντι 316 εκατ. ευρώ

Σε έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως εντάσσεται ο όμιλος της ERB Eurolife μετά τη μεταβίβασή του στη Fairfax Financial Holding, που αποτελεί και βασικό μέτοχο του ομίλου της Eurobank με ποσοστό 16,88%. Το τίμημα ανήλθε στα 316 εκατ. ευρώ και αφορά στην εξαγορά του 80% της Eurolife ERB Insurance Group, που περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και της τράπεζας, δηλαδή τη δυνατότητα πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου.

Εντάσσεται σε έναν από τους πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς ομίλους διεθνώς.

Η Eurolife ERB Insurance εντάσσεται έτσι σε έναν ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο, που ελέγχει 19 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, ενώ συμμετέχει με μειοψηφικά ποσοστά έως 41% σε άλλες πέντε ασφαλιστικές εταιρείες. Η ελληνική δραστηριότητα αποτελεί την 20ή ασφαλιστική εταιρεία που ελέγχει ο καναδικός όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε αγορές όπως ο Καναδάς, η Νότια Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία και η Μέση Ανατολή. Λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος επενδυτής και τοποθετείται σε αγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ο όμιλος ελέγχει πλήρως, δηλαδή με ποσοστά άνω του 80%, τις ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχει τοποθετηθεί και αναπτύσσεται σε αποκεντρωμένη βάση, διατηρώντας δηλαδή τις διοικήσεις στις χώρες στις οποίες επενδύει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fairfax Financial Holding, σημειώνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη σημερινή διοίκηση με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και σύμφωνα με τη δήλωση του επικεφαλής της Fairfax κ. Πρεμ Γουάτσα, στόχος της επένδυσης είναι «η περαιτέρω επέκταση των εργασιών της ERB Eurolife σε μακροπρόθεσμη βάση».

Οπως ανακοίνωσε η Eurobank, η συμφωνία θα επιτρέψει στην τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17,8% περίπου από 17,5%). Η Eurolife κατέχει την τρίτη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% και ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 242 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ασφαλιστικές θυγατρικές της Eurolife διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και παρέχουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου της Eurobank στην Ελλάδα και της Bancpost στη Ρουμανία. Επιπλέον του δικτύου τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance), στην Ελλάδα, ο όμιλος έχει διευρύνει προοδευτικά τη διανομή των προϊόντων του μέσω ανεξάρτητων συνεργατών πωλήσεων και των ίδιων μέσων διανομής. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν από το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

kathimerini