Στην ασφάλιση ζωής οι πολίτες εμπιστεύονται τους διαμεσολαβητές

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 το 56,6% των συμβολαίων στη ζωή κατεγράφησαν σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και το 12% από διαμεσολαβητές ανεξάρτητους.

 

Πρόκειται για συμβόλαια ζωής με καλύψεις ζωής ατυχημάτων και ασθενειών καθώς και ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Μεγάλα μερίδια παραγωγής οι αποκλειστικοί διαμεσολαβητές έχουν στις καλύψεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (95,4%) και στις καλύψεις υγείας-ατυχημάτων-ασθενειών (71,8%).

 

Στον αντίποδα οι τραπεζοασφαλίσεις υπερτερούν κατά πολύ στα συμβόλαια ζωής όπου έχουν το 70,3% της παραγωγής, όταν συνολικά (σε συμβόλαια ζωής/υγείας-ατυχημάτων ασθενειών/ συνδεδεμένες με επενδύσεις) συγκεντρώνουν το 30,2% της παραγωγής.

 

Στις ομαδικές ασφαλίσεις η εικόνα είναι διαφορετική και η ασφαλιστική παραγωγή μοιράζεται σε περισσότερα κανάλια με κυρίαρχο (30,6%) τις άμεσες πωλήσεις.

 

Σημαντικό μέρος έχουν και οι ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στην παραγωγή με 25,5%, οι επαγγεματίες αποκλειστικής συνεργασίας με 16,7%, οι τράπεζες με 16,1% και τα direct με 10,9%.

 

insurancedaily.gr