Στην ατζέντα της ΕΑΕΕ το θέμα του δείκτη για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στην υγεία

Κινήσεις για την καθιέρωση δείκτη ο οποίος θα καθορίζει την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στον κλάδο Υγείας σχεδιάζει η ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του IW, η Ένωση εντός του 2016 θα επαναφέρει το θέμα στην ατζέντα των επαφών της με τα συναρμόδια υπουργεία, συνυπολογίζοντας μεταξύ άλλων, και τις επιδράσεις που υπάρχουν στην τιμολογιακή πολιτική του κλάδου από την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου, του Solvency II.

Στόχος της Ένωσης δεν είναι μόνο η διασφάλιση ότι στην αγορά δεν θα υπάρχουν υπερβολές στις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων, αλλά και η ενημέρωση των καταναλωτών για τη γενική τάση και των πορεία των ασφαλίστρων υγείας, μέσω ενός δείκτη αναφοράς.

Ήδη αρμόδια στελέχη της ΕΑΕΕ, επεξεργάσθηκαν και αξιολόγησαν σχετικές εναλλακτικές προτάσεις για τον εντοπισμό, την προσέγγιση και την ανάθεση της ολοκλήρωσης του έργου στον πλέον κατάλληλο και απολύτως ανεξάρτητο φορέα, που θα εγγυάται την αμεροληψία και την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δικαστήρια έχουν φθάσει πολλές υποθέσεις ασφαλιστικών εταιρειών που αύξησαν τα ασφάλιστρα «υπερβολικά» και στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα. Το θέμα συζητείται θεσμικά για περισσότερα από τρία χρόνια, με την εμπλοκή τόσο της ΕΑΕΕ και της Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και της γενικής γραμματείας Καταναλωτή, δίχως ωστόσο οι εμπλεκόμενοι να έχουν καταλήξει σε κάποιου είδους συμφωνία.

insuranceworld