Στις… καθυστερήσεις θα κλείσει το deal για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

του Πλάτωνα Τσούλου

 

Στο όριο για την εκτέλεσή του εντός του έτους κινείται το deal περί της πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin. Ο χρόνος κυλά σε βάρος του μετόχου της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας, της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα ήθελε να εγγράφει στο φετινό ισολογισμό το ποσό των 718 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν τίμημα.

 

 

Έχουν ήδη παρέλθει 3,5 μήνες από την υπογραφή του συμφώνου για την εκτέλεση του deal μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Exin, δίχως στο μεταξύ οι εκπρόσωποι του fund να έχουν καταθέσει, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, τον πλήρη φάκελο της συμφωνίας ώστε αυτός να αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι παράγοντες της Exin είχαν κληθεί προ εβδομάδων από την ΤτΕ προκειμένου να καταθέσουν σχετικά στοιχεία, ωστόσο αυτά δεν ήταν πλήρη και άρα δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος της εν λόγω συμφωνίας. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι, ουσιαστικά δεν υφίσταται προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί ο επίμαχος φάκελος, γι΄ αυτό και η ΤτΕ μέχρι και σήμερα δεν είχε τη δυνατότητα παρέμβασης, εφόσον όμως τελικά κατατεθεί, θα αρχίζει να τρέχει, βάσει νόμου, δίμηνη προθεσμία έως ότου η εποπτική αρχή αποφανθεί για την υπόθεση.

 

Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, αν η Exin δεν καταθέσει εντός των προσεχών ημερών το φάκελο με τα πλήρη στοιχεία, τότε πολύ δύσκολα η ΤτΕ θα καταφέρει να τον αξιολογήσει πριν την εκπνοή του έτους ώστε η Εθνική να «εγγράψει» το deal στον ισολογισμό χρήσης 2017. Σημειώνεται, βέβαια, ότι την έγκρισή της για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Exin θα πρέπει να δώσει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου και σε αυτή δεν έχουν κατατεθεί ανάλογα στοιχεία, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πηγές του ID.

 

Πάντως, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης του ανωτέρω φακέλου και της έγκρισής του από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, παράγοντες της Εθνικής τονίζουν πως πέραν του ότι η σχετική συμφωνία έχει τα περιθώρια να υπογραφεί έως και τον προσεχή Μάρτιο, το fund που ελέγχει την Exin έχει διαθέσιμα περί τα 3 δισ. ευρώ και άρα δεν τίθεται ζήτημα ρευστότητας όπως αναφέρθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν από σχετικά δημοσιεύματα, ενώ από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα μερίμνησε ώστε να λάβει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις περί καταβολής του σχετικού τιμήματος.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, αυτές υπερκαλύπτουν το συμφωνηθέν τίμημα και έχουν δοθεί τόσο από το ίδιο το fund όσο και προσωπικά από τους βασικούς μετόχους αυτού, και ειδικότερα τους J. Calamos, J. Koudounis και M. Fairfield.

 

insurancedaily.gr