Στο εδώλιο η Ελλάδα αν δεν μεταφέρει την Solvency II στο Εθνικό Δίκαιο

Απέτυχε η Ελλάδα να μεταφέρει εγκαίρως την κοινοτική οδηγία Solvency II 2009/138/ΕΚ και την οδηγία OmnibusII 2014/51/ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο. Το σχέδιο νόμου παραμένει σε εκκρεμότητα μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις της κυβέρνησης.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε, με επιστολή της έχει ήδη απαιτήσει την εφαρμογή τον κοινοτικών κανόνων στο κλάδο ασφαλειών, τονίζοντας πως αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί λίαν συντόμως, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι οδηγίες αυτές εισάγουν για πρώτη φορά ένα εναρμονισμένο υγιές και ισχυρό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών κανόνων διακυβέρνησης και κανόνων υποβολής εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε δύσκολες περιόδους.

Για όλη την Ευρώπη οι κανόνες ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

sofokleousin